Kunt u vertrouwen op uw bedrijfsnoodorganisatie?

In 2021 zijn er 3482 arbeidsongevallen gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, waarvan 62 helaas met een dodelijke afloop. Ondanks de vele preventieve maatregelen die bedrijven nemen, blijken ongelukken niet 100% voorkomen te kunnen worden. 

Een goed ingerichte BHV-organisatie kan levens redden en ernstige schade voorkomen. Daarom is het van belang om stil te staan bij de inrichting van uw BHV-organisatie en uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Heeft u alle reële risico's in beeld? 
  • Kloppen alle procedures nog?
  • Heeft u voldoende middelen die nodig zijn bij een eventuele inzet?
  • Weet iedereen wat ze moeten doen in geval van nood?
  • Heeft u voldoende BHV’ers en zijn ze goed getraind?

De kracht van een effectieve bedrijfsnoodorganisatie

IVM heeft jarenlange ervaring met complexe bedrijfsnoodsorganisaties en is erkend opleidingsinstituut voor de First Responder bedrijfsnoodorganisaties (FiRe bno). Wij leveren ondersteuning op maat en helpen u uw BHV-organisatie optimaal te laten functioneren. 

Wilt u weten hoe we u kunnen ondersteunen? Neem vandaag nog contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Onze werkwijze   Contact

Prysmian Group

Voor de Prysmian Group hebben wij een basistraining crisismanagement verzorgd.

Safety first! 

Dat is het motto van Prysmian Group.

De samenwerking met IVM is voor ons essentieel om deze krachtige boodschap te laden en waar te maken.

Iedere training (zo ook de training Crisismanagement) helpt ons om weer een stukje veiliger te worden en dat is van onschatbare waarde.

Prysmian Group

Wim Westera, Manager SHE & Security

Diversey

Voor Diversey hebben wij een crisisplan geschreven en hun crisisteam getraind.

“Diversey is een lage drempel inrichting conform BRZO 2015 richtlijnen. Het is cruciaal dat er een goede bedrijfsnoodorganisatie operationeel is. IVM helpt ons hierbij niet alleen met de BHV-organisatie, maar ook op het gebied van crisismanagement. De crisismanagementtraining hebben wij in combinatie met opstellen van het crisismanagementplan afgerond. IVM helpt op een gestructureerde manier om alle facetten in kaart te brengen en hierop de juiste acties uit te zetten. Ook tijdens crisissituaties is er binnen 15 minuten adequate remote hulp om te zorgen dat er stappen worden gezet en de juiste communicatie wordt opgesteld naar o.a. de media. IVM is een partner die onze organisatie heeft ontzorgd door het aanbieden van een breed scala aan diensten en dient niet te worden gezien als enkel en alleen een leverancier en/of trainingslocatie.”

Diversey

Herman Grobbink, Technical Manager & Hoofd BHV

RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

Veelgestelde vragen over de BHV-organisatie

De BHV-organisatie omvat alle personen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond bedrijfshulpverlening. Het inrichten van zo’n organisatie is maatwerk, want bedrijven komen in vele soorten en maten voor. De kenmerken van een bedrijf en de risico’s die dit met zich meebrengt vormen de basis voor het ontwerp van de BHV- organisatie. 

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd in het bedrijf. In deze beschrijving staan onder andere de risico’s waarop de BHV is gebaseerd en de hoeveelheid BHV’ers met bijbehorende taken en bevoegdheden.

Ja. 

In hoofdstuk 3, artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat het volgende te lezen: 

1.       De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 

2.       Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: 

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3.       De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 

Dit betekent dat elke werkgever in Nederland verplicht is om goed opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te hebben, die in elk geval drie taken moeten beheersen: eerste hulp verlenen, ingrijpen als er brand uitbreekt of een ongeval plaatsvindt en de locatie kunnen ontruimen in geval van nood. 

De BHV’ers, ploegleiders, het hoofd BHV en andere betrokkenen vormen samen de BHV-organisatie.

Als blijkt dat een werkgever geen goed opgeleide BHV’ers in dienst heeft, of er onvoldoende BHV’ers aanwezig zijn, zal de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete uitdelen. 

Het voorkomen van een boete is echter niet de belangrijkste motivatie om een goede BHV-organisatie te hebben. BHV’ers redden letterlijk de levens van hun collega’s in geval van nood.

In de Arbeidsomstandighedenwet staat niet exact hoeveel BHV’ers een bedrijf moet opleiden. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Ieder bedrijf is verplicht om een Risico- Evaluatie en Inventarisatie (RI&E) te hebben. Hierin worden alle gevaren en risico’s in een bedrijf in kaart gebracht. 

Op basis van de RI&E kan berekend worden hoeveel BHV’ers nodig zijn om de restrisico’s af te dekken. Ook moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de BHV’ers; hoeveel mensen werken parttime en op welke dagen, zijn niet alle BHV’ers tegelijkertijd met verlof en hoe zijn de BHV’ers verdeeld over verschillende afdelingen en locaties? 

Het is de bedoeling dat een bedrijf elke dag voldoende BHV’ers beschikbaar heeft om op een efficiënte manier een ongeval te bestrijden.

 

Als uw gebouw vanuit het Bouwbesluit is opgelegd om een brandmeldinstallatie te hebben, bent u ook verplicht om een ontruimingsplan te hebben. Ontruimingsoefeningen zijn daar een belangrijk onderdeel van. 

Als u niet verplicht bent om ontruimingsoefening te doen, raden wij toch aan om er minimaal elk jaar een te doen. Een ontruiming kan een erg stressvolle situatie zijn, daarom is het belangrijk dat uw BHV’ers goed getraind zijn en hun hoofd koel kunnen houden. Ook voor de overige medewerkers is het belangrijk dat ze weten waar de vluchtroutes en nooduitgangen zijn. 

Dinant Berteler
Dinant Berteler
Mariska Franken
Mariska Franken
Marco Kist
Marco Kist
Thérèse Petersen
Thérèse Petersen
Henk Veenvliet
Henk Veenvliet

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.