Integriteit

Klokkenluidersregeling

IVM hecht er belang aan dat werknemers van IVM, maar ook ex-werknemers, zzp-ers, uitzendkrachten en vrijwilligers, een vermeend aan het werk gerelateerde misstand in de onderneming kunnen melden. Een misstand is een ernstige situatie die meerdere mensen treft en een maatschappelijk belang kent; een milieudelict bijvoorbeeld, of fraude.

Klokkenluidersregeling IVM

Het Instituut voor Veiligheid en Milieu B.V. (IVM) dient op grond van nationale wetgeving een klokkenluidersregeling te hebben. Maar ook in de IVM waarden staat integriteit voorop. De regelgeving rondom een melding van een aan het werk gerelateerde misstand moet de melder daarom een veilige positie geven. IVM betracht de grootst mogelijke zorg ten aanzien van de vertrouwelijkheid van een dergelijke melding of anonimiteit van de melder, binnen de grenzen die door de toepasselijke wet- en regelgeving worden bepaald.

IVM zal geen Klokkenluider ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, lastig vallen of de arbeidsrechtelijke positie op andere wijze schaden, wegens (legitiem) handelen van de werknemer met betrekking tot in goed vertrouwen gemelde problemen of vanwege de medewerking aan een op het probleem gebaseerd onderzoek.