Reële risico's

Als u een accountantskantoor heeft, hebben uw medewerkers met andere risico's te maken dan wanneer u verantwoordelijk bent voor een fabriek waar met chemische middelen gewerkt wordt. Daarom zijn onze adviezen altijd maatwerk.

Wij stemmen onze werkwijze af op uw behoefte en bestaande situatie waarbij ons doel altijd hetzelfde is: inzicht geven in reële risico's en werkbare oplossingen aandragen. 

Onze adviezen zijn altijd concreet en dragen op twee manieren bij aan een weerbare organisatiemet een snel herstelvermogen;

  • Preventief: incidenten en gezondheidsschade voorkomen
  • Repressief: de negatieve impacten van incidenten beperken 
De aanpak van IVM

Werkbare oplossingen

Een ziekenhuis en een campusterrein hebben met andere risico's te maken dan een afvalverwerkingsbedrijf en een kunststofproducent. Daarom zijn al onze adviezen maatwerk, toegespitst op uw branche en uw bedrijf. 

Bij al onze projecten onderscheiden we hoofd- en bijzaken en we prioriteren beredeneerd op basis van feiten. Zo zorgen wij ervoor dat projecten worden afgerond, met tastbaar resultaat en binnen de gestelde termijn. Aan het einde van het project heeft u helder met welke reële risico's uw bedrijf te maken heeft en met welke werkbare oplossingen u direct aan de slag kunt.

Neem contact op

Fasering

De focus van onze aanpak wordt bepaald door uw behoefte en de huidige stand van zaken binnen uw organisatie. Wij verdelen onze meeste projecten in vier fasen, elk met verschillende diensten en tools. U kunt in iedere fase instromen.

Voor de start bepalen we in overleg wie betrokken worden bij de werkzaamheden en stellen we (als het gewenst en nodig is) een projectteam samen. Veiligheid is mensenwerk, dus we besteden veel aandacht aan de menskant, betrekken de noodzakelijke personen bij het proces en creëren vanaf de start draagvlak.

Model_werkwijze_trans.png

 

Prysmian Group

Voor de Prysmian Group hebben wij een basistraining crisismanagement verzorgd.

Safety first! 

Dat is het motto van Prysmian Group.

De samenwerking met IVM is voor ons essentieel om deze krachtige boodschap te laden en waar te maken.

Iedere training (zo ook de training Crisismanagement) helpt ons om weer een stukje veiliger te worden en dat is van onschatbare waarde.

Prysmian Group

Wim Westera, Manager SHE & Security

Diversey

Voor Diversey hebben wij een crisisplan geschreven en hun crisisteam getraind.

“Diversey is een lage drempel inrichting conform BRZO 2015 richtlijnen. Het is cruciaal dat er een goede bedrijfsnoodorganisatie operationeel is. IVM helpt ons hierbij niet alleen met de BHV-organisatie, maar ook op het gebied van crisismanagement. De crisismanagementtraining hebben wij in combinatie met opstellen van het crisismanagementplan afgerond. IVM helpt op een gestructureerde manier om alle facetten in kaart te brengen en hierop de juiste acties uit te zetten. Ook tijdens crisissituaties is er binnen 15 minuten adequate remote hulp om te zorgen dat er stappen worden gezet en de juiste communicatie wordt opgesteld naar o.a. de media. IVM is een partner die onze organisatie heeft ontzorgd door het aanbieden van een breed scala aan diensten en dient niet te worden gezien als enkel en alleen een leverancier en/of trainingslocatie.”

Diversey

Herman Grobbink, Technical Manager & Hoofd BHV

RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

Dinant Berteler
Dinant Berteler
Mariska Franken
Mariska Franken
Jaqueline Heijnen
Jaqueline Heijnen
Marco Kist
Marco Kist
Thérèse Petersen
Thérèse Petersen
Eva Sipman
Eva Sipman
Henk Veenvliet
Henk Veenvliet

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.