Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze focusgebieden

Niet alleen maken wij werk veilig, wij vinden het ook belangrijk om op een maatschappelijk verantwoorde manier te werken. Voor ons is veilig werken namelijk onlosmakelijk verbonden met MVO. Op deze pagina delen we met u wat wij allemaal doen op dit gebied.

Wat is MVO?

De MVO Prestatieladder omschrijft MVO als volgt; 

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door uw onderneming houdt in dat uw organisatie zich verantwoordelijk houdt voor de effecten van de ondernemingsactiviteiten op het gebied van ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. Uw organisatie legt daarover verantwoording af en gaat in gesprek met belanghebbenden."  

Laatste update: 12 juni 2023

IVM is MVO gecertificeerd op prestatieladder niveau 3

IVM MVO gecertificeerd MVO Prestatieladder niveau 3Om onze inspanningen op het gebied van MVO concreet, objectief en aantoonbaar te maken is IVM MVO gecertificeerd: prestatieladder niveau 3 (klik hier voor het certificaat). 

Een keurmerk-inspectie door een onafhankelijke derde partij (DNV) toetst ons jaarlijks op de 31 aspecten verdeeld over de facetten People, Planet en Profit. Deze lijst is opgebouwd vanuit de internationaal goedgekeurde ISO 26001 richtlijn en geeft daarmee een betrouwbaar stempel op ons MVO-beleid. 

Behalve het beperken van de milieubelasting bij de uitvoering van de dienstverlening ziet de toetsing ook toe op zaken als het voeren van een consequent MVO-beleid, een juiste personele beloning, actief stimuleren van MVO-initiatieven, inzicht en mogelijke reductie in ons energieverbruik en zorg dragen voor het beperken van onze milieu-impact. 

De MVO certificering is aanvullend op onze managementsystemen voor kwaliteit (NEN-EN-ISO 9001:2015), Arbo (ISO 45001), Veiligheid, gezondheid en Milieu (VCA* 2017/6.0). Daarenboven is IVM NEN 4400-1 gecertificeerd, waardoor risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers worden beperkt. Bekijk hier een overzicht van al onze certificeringen.

People: Werknemers op 1


Werknemers-op-1-licht-groen-bord-zonder-icoon.pngOp de website van MVO prestatieladder staat het volgende te lezen over het thema People: "Alle mensen die in aanraking komen met uw organisatie zijn hierbij van belang. Dus consumenten, afnemers, leveranciers, medewerkers en de maatschappij als geheel. Op welke manier komt u tegemoet aan de behoeften van mensen en hoe behandelt uw organisatie hun belangen? Denk hierbij aan gezondheid, veiligheid, scholing, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en mensenrechten."

Dit hebben wij vertaald in het focuspunt Werknemers op 1. Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten en leveranciers.

In de praktijk betekent dat het volgende:

 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Interne opleidingstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Sta-zit bureaus in alle kantoren
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO) met gezondheidscoach
 • Cursus 'stoppen met roken' 
 • Samenwerking met 2DAYSMOOD om doorlopend de medewerkerstevredenheid te meten en bij te sturen
 • Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Profit: Innovatieve dienstverlening


Innovatieve-dienstverlening-licht-groen-bord.pngHet thema profit wordt als volgt omschreven: "Om voor uw organisatie bestaansrecht te garanderen is het maken van winst een groot onderdeel van uw bedrijfsvoering. Hiermee draagt u zorg voor continuïteit en ontwikkeling van uw organisatie. In het kader van MVO gaat winst niet alleen over wat er aan het einde van de rit onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit en reputatie."

Binnen dit thema ligt onze focus op innovatieve dienstverlening. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere; 

 • Koppeling van klantsystemen om te voorkomen dat onze klanten hun data op meerdere plekken moeten invoeren en beheren
 • Digitale weerbaarheid en het beschermen van persoonsgegevens
 • Realtime inzicht voor opdrachtgevers in de managementinformatie van hun veiligheidstrainingen
 • E-learning op maat
 • Digitale boeken en presentielijsten
 • Milieuvriendelijke Mobiele Trainingsunit; ons Skillslab BHV
 • Optimale planning bij detchering van veiligheidspersoneel

Planet: Alle locaties zelfvoorzienend in 2032


Bord-licht-groen-icoon-Alle-locaties-zelfvoorzienend.pngHet thema Planet houdt het volgende in: "Welke milieueffecten veroorzaakt uw organisatie? En hoe gaat uw organisatie hier mee om? De gevolgen van uw productieproces, de materialen die worden gebruikt en de effecten hiervan op de lucht, het water, de bodem en biodiversiteit zijn aandachtspunten."

Binnen dit brede thema leggen wij de focus op zelfvoorzienend worden. Hier zijn wij al een paar jaar mee bezig, en in verband met de energiecrisis verhogen wij onze inspanningen op dit gebied. Wat we tot nu toe al hebben bereikt; 

 • Zonnepanelen op alle panden
 • Laadpalen voor electrische auto's bij al onze locaties
 • Verbeterde isolatie
 • Verbeterde afvalscheiding
 • Alle verlichting vervangen voor LED verlichting
 • Regenwateropvang
 • Uitbreiding elektrisch wagenpark; inmiddels zijn 12% van onze auto's elektrisch aangedreven

Gecertificeerd-op-niveau-3.pngProjecten 2023 & 2024:

 • Alle bureaus zijn vervangen door hoog-laag bureaus (gereed)
 • Alle schuimblussers vrij van PFAS (gereed) 
 • Verbeterde pensioenregeling (gereed)
 • Aanschaffen nieuwe veiligheidskleding met zachte kniestukken om knieën te ontlasten (gereed)
 • Onderzoeken wat de impact is van het vervangen van onze grasvelden door een biodivers ecologisch gazon (start 2023)
 • Bij herinrichting buitenterrein locatie Groningen is rekening gehouden met natuurlijke afwatering en beperken warmteontwikkeling door te voorzien in extra groen en beplanting ( uitvoering zomer 2023) 
 • Aanbieden van interne en externe opleidingen voor medewerkers (doorlopend)
 • Aanbrengen zonnepanelen locaties Groningen (gereed)
 • Dakisolatie aangebracht en zonnepanelen geplaatst locatie Hengelo (gereed)
 • Berekening dakconstructie in gang gezet om ook op de locatie Zwolle dakisolatie en/of zonnepanelen aan te brengen (gestart)
 • Kantoren in Coevorden voorzien van interieurbeplanting en extra stille werkplekken en overlegruimtes gecreëerd (gereed)
 • Opdracht verstrekt voor inventarisatie van potentiële maatregelen icm energielabel voor locatie Coevorden (gestart)
 • Op alle vestigingen extra laadpalen plaatsen (gereed)
 • Digitaliseren van papieren lesmateriaal zoals boeken en handouts (gestart)
 • In samenwerking met Parkmanagement eem onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot het opwekken van windenergie, zelfstandig of in samenwerking (gestart)

Wilt u ons complete MVO verslag lezen?

Wij gaan graag met u in gesprek over onze doelen en visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op verzoek kunt u ons complete MVO verslag inzien, welke door een van onze adviseurs mondeling toegelicht zal worden. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.