De aanpak van IVM

De consultants van IVM maken professionele tekeningen voor uw locaties. Van ontruimingsplattegronden die aan alle wettelijke vereisten voldoen, tot noodplantekeningen die de BHV ondersteunen bij een effectieve inzet. Het resultaat? Iedereen in het pand heeft zekerheid over hoe te handelen in geval van nood. 

Ons tekenwerk is te verdelen in twee categorieën: 

 • Ontruimingsplattegronden worden gebruikt door de medewerkers en bezoekers van een bedrijf als zij het pand moeten verlaten bij een noodgeval. 
 • Veiligheidsplattegronden of noodplantekeningen maken onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan en bevatten andere informatie dan een ontruimingsplattegrond. Een veiligheidsplattegrond wordt gebruikt door de BHV en de hulpdiensten in geval van nood. Op deze tekeningen zijn o.a. veiligheidsinstallaties, opslag gevaarlijke stoffen, hoofdafsluiters e.d. weergegeven.
 • Alle tekeningen worden geleverd in een lay-out van IVM. Ze zijn opgezet naar de richtlijnen van NEN 1414. 

Als uit onze BHV RI&E of het opstellen van uw bedrijfsnoodplan blijkt dat u nieuwe tekeningen nodig heeft, overleggen wij de beste aanpak met u.  

Neem contact met ons op

Prysmian Group

Voor de Prysmian Group hebben wij een basistraining crisismanagement verzorgd.

Safety first! 

Dat is het motto van Prysmian Group.

De samenwerking met IVM is voor ons essentieel om deze krachtige boodschap te laden en waar te maken.

Iedere training (zo ook de training Crisismanagement) helpt ons om weer een stukje veiliger te worden en dat is van onschatbare waarde.

Prysmian Group

Wim Westera, Manager SHE & Security

Diversey

Voor Diversey hebben wij een crisisplan geschreven en hun crisisteam getraind.

“Diversey is een lage drempel inrichting conform BRZO 2015 richtlijnen. Het is cruciaal dat er een goede bedrijfsnoodorganisatie operationeel is. IVM helpt ons hierbij niet alleen met de BHV-organisatie, maar ook op het gebied van crisismanagement. De crisismanagementtraining hebben wij in combinatie met opstellen van het crisismanagementplan afgerond. IVM helpt op een gestructureerde manier om alle facetten in kaart te brengen en hierop de juiste acties uit te zetten. Ook tijdens crisissituaties is er binnen 15 minuten adequate remote hulp om te zorgen dat er stappen worden gezet en de juiste communicatie wordt opgesteld naar o.a. de media. IVM is een partner die onze organisatie heeft ontzorgd door het aanbieden van een breed scala aan diensten en dient niet te worden gezien als enkel en alleen een leverancier en/of trainingslocatie.”

Diversey

Herman Grobbink, Technical Manager & Hoofd BHV

RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

 

Veelgestelde vragen over tekeningen

Een ontruimingsplattegrond en een vluchtwegtekeningen zijn twee benamingen voor hetzelfde voorwerp. Als een gebouw ontruimd moet worden, is op de ontruimingsplattegrond of vluchtwegtekening te zien hoe u het gebouw het snelst kunt verlaten en waar de verzamelplaatsen zijn. 

Een ontruimingsplattegrond moet onder andere de volgende zaken tonen:

 • De huidige locatie waar u zich bevindt, inclusief verdieping
 • Hulpmiddelen voor alarmering
 • Alle relevante (nood)uitgangen
 • Alle vluchtroutes
 • De locaties van de brandbestrijdingsmiddelen

De ontruimingsplattegrond wordt gebruikt door de medewerkers en bezoekers van een bedrijf als zij het pand moeten verlaten bij een noodgeval. 

Een veiligheidsplattegrond of noodplantekening maakt onderdeel uit van het BHV- plan of bedrijfsnoodplan en bevat andere informatie dan een ontruimingsplattegrond. Een veiligheidsplattegrond wordt gebruikt door de BHV en de hulpdiensten in geval van nood. 

Onderdelen die u terug kunt vinden op een veiligheidsplattegrond:

 • Locaties van afsluitingen voor gas, elektra en water
 • Locaties van gevaarlijke stoffen
 • Locaties van hulpmiddelen die de BHV nodig heeft
 • Locatie van de brandingang(en)
 • De verschillende installaties die in een bedrijf staan. 

Bij een BHV-plan of bedrijfsnoodplan zitten vaak meerdere plattegronden, zodat voor iedere verdieping of afdeling direct overzichtelijke informatie beschikbaar is.

Ieder gebouw met een brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie is verplicht om een ontruimingsplan te hebben en daar zijn ontruimingsplattegronden of vluchtwegtekeningen een onderdeel van. Daarnaast verplicht de arbowetgeving bedrijven om zorg te dragen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, heldere ontruimingsplattegronden zijn daar een onderdeel van.

Als er een bouwkundige aanpassing wordt gedaan of ruimtes anders worden ingericht, is het verstandig om te controleren of de tekeningen nog aan alle vereisten voldoen. Ook het verplaatsen van uitgangen, toevoegen van blusmiddelen en dergelijke moet tijdig aangepast worden op de tekeningen. Sowieso is het raadzaam om ieder jaar alle tekeningen na te lopen op juistheid en volledigheid.

lege regel

Dinant Berteler
Dinant Berteler

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.