Wij maken werk veilig!

Bedrijfscontinuïteit

Meer info

Een crisis komt nooit alleen

Een grote brand, langdurige stroomuitval, een terroristische aanslag of een overstroming. Situaties die enorme gevolgen kunnen hebben voor mensen en systemen binnen een organisatie. Veel bedrijven zijn hier niet op voorbereid.  Meer dan de helft van de bedrijven die te maken krijgt met een grote brand, gaat binnen een jaar failliet. Er zijn ook steeds meer organisaties die zijn voorbereid op dit soort calamiteiten.  Vooraf kan je bedenken met welke soort crisis je geconfronteerd kan worden, hoe die het beste aangepakt kan worden en wat je daarvoor nodig hebt.

Beheren van bedrijfscontinuïteit 

Bijeenkomen van het crisisteam wil nog niet zeggen dat de crisis is bezworen. Want er komt wat over je heen. Slachtoffers, getraumatiseerde familie, medewerkers die in paniek zijn, pers die op de stoep staat, noem maar op. En als de rook opgetrokken is, zie je het slagveld. Hoe groot is de schade, hoe snel kan je weer produceren, kan je de orders verwerken? Duurt de bedrijfsuitval  te lang, dan gaan klanten naar de concurrent. Vooraf nadenken over de continuïteit van de werkprocessen is dus belangrijk.

Het doel van bedrijfscontinuïteitsbeheer is te zorgen voor de voortzetting van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie na een grote calamiteit. Business Continuity Management (BCM) biedt maatregelen die ervoor zorgen dat kritische bedrijfsprocessen niet worden onderbroken. Het zorgt er ook voor dat de informatie voor deze processen wordt beschermd of tijdig hersteld.

Meer weten over onze diensten op het gebied van crisismanagement en bedrijfscontinuïteit? Ga naar de speciale website.