Wij maken werk veilig!

Bedrijfshulpverlening

Meer info

Veiligheid goed organiseren

Veiligheid op het werk is belangrijk. Iedere werknemer heeft volgens de Arbo-wet recht op een werkplek waar hij veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De werkgever moet zorgen dat de werkplek veilig is. En moet daarom ook bedrijfshulpverlening organiseren. IVM weet hoe u dit aanpakt. We adviseren over de inrichting van een effectieve BHV-organisatie en leveren een totaalpakket aan trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Bedrijfshulpverlening uitgelegd

In de Arbo-wet staat dat elk bedrijf bedrijfshulpverlening (BHV) moet organiseren. Deze verplichting geldt sinds 1994 voor alle bedrijven met één of meer werknemers. Als er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) wordt gemaakt, komen hier restrisico’s naar voren. Restrisico’s zijn zaken die u niet kunt voorkomen zoals bijvoorbeeld een hartinfarct of brand door kortsluiting. De BHV-organisatie moet op deze restrisico’s voorbereid zijn. Het aantal BHV-ers en welke opleiding hiervoor nodig zijn hangt hier dus vanaf.

De BHV-ers moeten volgens de regelgeving een passende opleiding en uitrusting hebben.

De taken van de BHV bestaan uit:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van brand
  • Beperken van de gevolgen bij ongevallen
  • Evacueren van alle mensen in het bedrijf

Bedrijfshulpverlening inrichten

De BHV-organisatie omvat alle personen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond bedrijfshulpverlening. Het inrichten van zo’n organisatie is maatwerk, want bedrijven komen in vele soorten en maten voor. De kenmerken van een bedrijf en de risico’s die dit met zich meebrengt vormen de basis voor het ontwerp van de BHV- organisatie. 

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd in het bedrijf. In deze beschrijving staan onder andere de risico’s waarop de BHV is gebaseerd en de hoeveelheid BHV-ers met bijbehorende taken en bevoegdheden. 

IVM onderzoekt en adviseert u in de benodigde mensen, middelen en procedures die voor úw bedrijf nodig zijn. Zodat u kunt vertrouwen op uw BHV-organisatie.

Met de BHV Quickscan weet u snel hoe uw BHV-organisatie ervoor staat. Op 25 punten beoordelen wij hoe het is ingericht, is vastgelegd en wordt beheerd. Wij brengen uw BHV-organisatie in kaart en adviseren over (eventuele) verbeteringen en hoe u dat kunt doen. Zo heeft u snel overzicht.
Beschikt uw bedrijf nog niet over bedrijfshulpverlening? Is de BHV organisatie toe aan vernieuwing? Dan kunnen wij u helpen om dit in te richten en te installeren. Het gehele traject of op onderdelen. Onze adviseurs zorgen ervoor dat u qua BHV snel op orde bent.
BHV in Beeld®IVM is een toetsingsinstrument dat u vertelt of uw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Het meet objectief de effectiviteit en doeltreffendheid van uw activiteiten. Zo krijgt u inzicht in uw BHV-organisatie. Een effectief middel om uw BHV te verbeteren.
BHV trainingen
Een goede BHV opleiding zorgt dat bedrijfshulpverleners snel en vakkundig handelen bij een incident. IVM biedt alle BHV cursussen om bedrijfshulpverleners goed op te leiden. Altijd taakgericht, praktijkgerelateerd en interactief. Online of klassikaal