Wij maken werk veilig!

Brandveiligheid

Meer info

Brandpreventie vakkundig geregeld

Een brand kan grote gevolgen hebben. Voor uw bedrijfspand of, erger nog, voor de veiligheid van uw medewerkers. Daarom moet elk gebouw voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen. Maar wanneer voldoet die aan de eisen? En welke maatregelen zijn nodig? Een goed onderzoek naar brandveiligheid en een praktisch advies brengen dit in kaart en helpen u om een verantwoorde oplossing te kiezen.

Gebruiksvergunning onderdeel brandveiligheid

Als u een gebouw in gebruik heeft, moet deze voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Of er nu veel of weinig mensen in het pand zitten. Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding doen of zelfs een gebruiksvergunning hebben.

Wanneer u een gebruiksvergunning nodig heeft, mag u het gebouw niet gebruiken voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend. Vraag die vergunning dus ruim voor aanvang van dat gebruik aan.

Brandpreventie maatregelen

De overheid hanteert strenge voorschriften voor het ontwerp, de inrichting en de bouw van een bedrijfspand. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand. Mogelijk dat de gebruiker van het pand andere middelen nodig heeft. Een risico-inventarisatie geeft onder andere inzicht in mogelijke brandgevaarlijke situaties. Daarnaast moeten er maatregelen zijn genomen om ontwikkeling, uitbreiding en gevolgen van brand en rook te beperken. Bijvoorbeeld door het gebouw te voorzien van brandblussers, brandcompartimentering, sprinklerinstallatie, een brandmeldinstallatie en borden met ontruimingsplattegronden.

In een bedrijfsnoodplan staan de maatregelen beschreven wat te doen in geval van brand. Het bevat ook informatie die nodig is tijdens een calamiteit, waaronder gebouwgegevens, instructies, tekeningen en plattegronden.