Wij maken werk veilig!

Veiligheidscultuur

Meer info

Werken aan veiligheidsbewustzijn en –gedrag 

Bedrijven en organisaties werken niet altijd even veilig en gezond. Dit kan van negatieve invloed zijn op de operationele output, uw omzet dus! Ongevallen, communicatiemissers, samenwerkingsproblemen of onveilige situaties die niet worden gemeld zijn belangrijke signalen om serieus aan de slag te gaan met veiligheidsbewustzijn. Maar veiligheid bewust beleven en structureel inbedden in bedrijven en organisaties is vaak een uitdaging. IVM biedt manieren om uw veiligheidscultuur te onderzoeken en om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren.

Veiligheidsbewustzijn 

De cultuur binnen een bedrijf en het gedrag van mensen heeft een grote invloed op de veiligheid van het werk en dus ook op het voorkomen van ongevallen. Een bewuste beleving van veiligheid binnen een organisatie is daarom belangrijk, maar in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. 

Onveilig gedrag ontstaat meestal zomaar, doordat  mensen vaak de makkelijkste, snelste of kortste weg kiezen. Tijdgebrek en extra werk zorgen er bijvoorbeeld voor dat de veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Soms worden onveilige handelingen een gewoonte. Zolang zo’n onveilige gewoonte niet voor ongelukken zorgt, lijkt het of de veiligheidsvoorschriften overbodig zijn. Statistisch gezien komt onveilig gedrag zichtbaar terug in verzuim- en ongevalcijfers of getallen van teruglopende omzet, maar het is vaak lastig de precieze oorzaak aan te wijzen.

Beïnvloeding van veiligheidsgedrag

Het beleid van een bedrijf moet ervoor zorgen dat iedereen automatisch alle voorschriften en procedures volgt. Veilig gedrag moet een gewoonte worden. Door bijvoorbeeld duidelijk te zijn over gewenst en ongewenst gedrag en door het opzetten van communicatie- en bewustwordingscampagne, kan een bedrijf het gedrag van de werknemers positief beïnvloeden.