Wij maken werk veilig!

Veiligheidsadvies

Meer info

Risco-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bedrijfsrisico’s. U sluit ze gráág uit, want veiligheid is belangrijk voor u. Daarbij maakt de Arbo-wet het u wettelijk verplicht om de risico’s binnen uw organisatie te kennen en herkennen. IVM ondersteunt u bij het inventariseren, beoordelen en kwantificeren van de risico’s binnen uw organisatie. IVM kan u begeleiding en ondersteuning bieden, maar ook de RI&E volledig voor u uitvoeren. Vanuit onze kennis en ervaring maken wij een voorstel om de risico’s te beperken. Middels een specifiek voor uw branche goedgekeurde methode of de algemene Inventarisatie Methodiek Arbeidsomstandigheden (IMA).

De RI&E zal op schrift worden vastgelegd. Aanvullend op de RI&E zal er een plan van aanpak geschreven worden, waarin de gevonden knelpunten beschreven staan. Dit plan van aanpak is er zodat de werkgever de gevonden knelpunten probeert te minimaliseren, met daaraan gekoppeld een tijdspad en verantwoordelijkheden. Een RI&E zal herschreven worden als er in het bedrijf dusdanige veranderingen zijn (denk aan verbouwing e.d.), zodat de bestaande RI&E niet meer overeenkomt met de huidige situatie. (www.rie.nl )

Meer informatie

IVM Consultancy kan u helpen bij het uitvoeren van een volledige RI&E of bij een update van een bestaande RI&E. Ook voor hulp bij  Machine RI&E, ATEX explosieveiligheid en geluidsoverlast kunt u bij ons terecht.  Vraag naar de mogelijkheden bij IVM Consultancy. U wordt rechtstreeks in contact gebracht met een van onze specialisten.