Veilig werken als prioriteit

Met onder andere zonneparken, windmolens, biowarmte installaties, een innovatieve elektrodeboiler en warmteleidingen voorziet Eneco Nederland van groene stroom. Al deze installaties moeten ontworpen, gebouwd en onderhouden worden en dat moet veilig gebeuren.

Uit het jaarverslag 2018 van Eneco: "Veilig werken heeft onze prioriteit. We trainen onze medewerkers om incidenten te voorkomen en hun veiligheid en veiligheidsbewustzijn te bevorderen."  

Veiligheidspersoneel van IVM bij Eneco

ivm-project-coordinator.pngBinnen Eneco is de lijnorganisatie verantwoordelijk voor de veiligheid. De afdeling HSSEQ (Health, Safety, Security, Environment, Quality) faciliteert daarin, zij vormen het veiligheidsgeweten binnen de organisatie. Als de lijnorganisatie onvoldoende capaciteit heeft, regelen HSSEQ Manager Rick van Soest en zijn collega’s extra veiligheidskundige ondersteuning.

Rick van Soest: “Onze HSSEQ afdeling heeft veel expertise. Bij sommige projecten is het echter nodig om IVM aan te haken. Eneco heeft zoveel locaties, dat het bijna niet te doen is om alles door onze eigen veiligheidsprofessionals op te laten pakken. Van ingehuurde veiligheidskundigen verwachten we net zoveel als van onze eigen mensen. Veiligheid moet praktisch zijn, als er geen veiligheidskundige aanwezig is op de vloer, moet er nog net zo veilig gewerkt worden als tijdens zijn of haar aanwezigheid.”

Hoog op de veiligheidsladder

Sinds 2016 is het voor bedrijven mogelijk om zich door NEN te laten certificeren op een van de vijf treden van de veiligheidsladder. Dit systeem is ontwikkeld om bedrijfsbreed veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren en onveilige werksituaties terug dringen.

Eneco Bio Golden Raand is gecertificeerd voor trede drie van de veiligheidsladder en werkt naar trede vier toe. Op dit moment is Eneco Gasspeicher al gecertificeerd voor trede vier van de Veiligheidsladder.

Uit het NEN certificatieschema van de Veiligheidsladder:

"Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd."

Vast en tijdelijk veiligheidspersoneel

IVM levert vast en tijdelijk veiligheidspersoneel voor opdrachtgevers in het hele land. Van brandwacht tot hogere veiligheidskundige en van onderhoudsstop tot langdurig project.

Zes jaar geleden leverde IVM veiligheidspersoneel voor een stop bij Eneco Bio Golden Raand op Chemiepark Delfzijl. De samenwerking tijdens deze stop verliep zo succesvol, dat IVM steeds vaker werd ingeschakeld door Eneco. Niet alleen in Delfzijl, maar ook in Gronau, Utrecht en Rotterdam. Sindsdien belt Rick IVM als hij behoefte heeft aan extra veiligheidskundig personeel. Meestal heeft hij dan contact met Jan Sok, relatiemanager QHSE en veiligheidskundige.  

Rick van Soest: “Omdat we al best lang samenwerken, leer je elkaars karaktereigenschappen en behoeftes goed kennen. Hierdoor voelt Jan goed aan wat voor type mens ik zoek. De ene keer zoek ik een veiligheidskundige die onze lijn volgt, de andere keer heb ik iemand nodig die zelfstandig opereert en beslissingen neemt.”

Eneco-BGR.jpg Foto's: Eneco

De persoon achter de veiligheidskundige

Rick is niet de enige HSSEQ Manager van Eneco die contact heeft met IVM. Voordat Rick op de afdeling kwam werken, werd er al geregeld samengewerkt met IVM. Omdat ieder project en ieder mens anders is, hebben de collega’s van Rick andere eisen dan hij en een andere manier van aansturen. Het is belangrijk dat IVM hier rekening mee houdt.

Rick van Soest: “Iedere projectleider heeft zijn of haar eigen behoeftes. Jan begrijpt dit, en kijkt niet alleen naar de kwalificaties, maar ook naar het type mens dat bij de organisatie en het team past. Hierdoor kan ik makkelijk en snel schakelen met IVM.”

Jan Sok: “Na een belletje van Rick of zijn collega’s, kijk ik altijd eerst wie van onze beschikbare mensen op papier aan hun vereisten voldoet. Hebben ze de juiste diploma’s en certificaten? Hebben ze passende werkervaring om deze klus goed op te kunnen pakken? Daarna kijk ik naar het karakter. Hoe goed mijn mensen ook zijn, als ik iemand naar Eneco stuur die qua persoonlijkheid of werkhouding niet binnen dit specifieke project past, is de kans groot dat de samenwerking stroef verloopt."

IVM kijkt bij iedere koppeling naar de persoon achter de veiligheidskundige om de beste match te bepalen. Is de veiligheidskundige goed in kortlopende projecten op locatie onder tijdsdruk? Of komt hij of zij beter tot zijn recht in een langdurig project waarbij beleidsvraagstukken onder de loep worden genomen?

Open communicatie en heldere verwachtingen

Een van de redenen dat de samenwerking zo soepel verloopt, is dat beide partijen belang hechten aan open communicatie en heldere verwachtingen.

Rick van Soest: “Zowel met Jan als met Herbert van Larsdonk (Afdelingsmanager QHSE bij IVM) is de communicatie open en helder. Als er wel een klacht is van een van de partijen, wordt de koe direct bij de hoorns gevat en wordt alles onmiddellijk uitgesproken en aangepakt. Dat kan soms moeilijk zijn, maar leidt er wel toe dat als er issues zijn, deze naar volle tevredenheid worden opgelost.”

Jan Sok: “Het is belangrijk om duidelijk te hebben wat Rick en zijn collega’s precies van ons verwachten. In het begin van de samenwerking was het soms even zoeken naar de ideale match, maar inmiddels hebben we vrij snel de juiste persoon op de juiste plek zitten. De samenwerking verloopt nu erg soepel, daarom blijven we elkaar ook steeds opzoeken.”

Blik op de toekomst

Zowel op het gebied van duurzame energie als veiligheid wordt doorlopend geïnnoveerd. Nederland moet in de nabije toekomst van het gas af, en Eneco draagt daar aan bij met duurzame innovaties. Aan deze innovaties moet veilig gewerkt worden, zowel voor het personeel van Eneco, onderaannemers, omwonenden en eindgebruikers.

Rick van Soest: “De wereld om ons heen verandert continu, en de veiligheid willen we behouden. In die zin is IVM een fijne partner om op terug te vallen. Ze hebben veel kennis en kunde in huis en zijn oplossingsgericht. Dit in combinatie met hun flexibiliteit en het altijd bereid zijn om mee te denken maakt onze samenwerking al jaren een succes.”

Wilt u meer weten over het veiligheidspersoneel van IVM? Neem contact met ons op

Stork

"Dankzij IVM is het makkelijker voor mij om een crash stop te handelen. De periode dat veel van mijn tijd opgeslokt werd door het begeleiden van mangatwachten is voorbij. IVM zet direct de juiste mensen op de juiste plek in waardoor ik me meer kan concentreren op alle andere zaken zoals de techniek, coördineren, veiligheid algemeen, veiligstellen installatie etc."

Stork

E. van der Tuuk, Construction manager

BioMCN

"Tijdens deze stop bleek hoe belangrijk het is om veiligheidsregels te blijven herhalen en dat veilig werken toch niet altijd vanzelfsprekend is. Tijdens de dagelijkse rondes van de veiligheidstoezichthouders moest er bijvoorbeeld herhaaldelijk gewezen worden op het ongewenste gebruik van mobiele telefoons. Bijzondere voorvallen werden ter plekke goed aangepakt en vervolgens besproken in de toolbox."

BioMCN

Mw. K. Boersema, VGM-coördinator

PPG Coatings

"We zijn een BRZO bedrijf waar we met verschillende gevaarlijke stoffen te maken hebben. Wanneer bij onderhoudsstops tanks en leidingen geopend worden hebben we te maken met line-breaking, dat is bij ons echt een aandachtspunt. Je hebt dan wel mensen nodig die kundig zijn met line-breaking. De veiligheidskundige ondersteuning van IVM hierbij is erg goed. We hebben een prettige samenwerking en goede ervaring met de medewerkers van IVM."

PPG Coatings

Dhr. M. Peters, EHS Manager

NAM

"De mensen bij IVM zijn vakbekwaam. De manier waarop zij in het veld werken, als veiligheidskundige of veiligheidscoach, is heel open. Ze weten op een prettige manier de discussie benaderbaar te maken, en werken zo verbindend tussen hun eigen rol en de rol die anderen in het veld hebben. Ze hebben kennis op HSE-niveau, zijn kundig en multifunctioneel inzetbaar. De relatie met IVM gaat ver terug en biedt veel vertrouwen. Als ik veiligheidspersoneel nodig heb ga ik daarom naar IVM."

NAM

Dhr. J-H. Hoogland, Senior Operation Supervisor Noord