Wij maken werk veilig!

Veiligheidsadvies

Meer info

Crisismanagement

Bij grote of zeer grote incidenten moet het crisisteam bij elkaar komen. En daar hoort u bij. U kunt niet terugvallen op uw dagelijkse routine, uw ervaring in het aansturen van uw team, contractbeheer of waar u dan ook goed in bent. Het managen van een crisis moet nu gebeuren en kan niet even wachten. IVM kan uw organisatie ondersteunen met een totaalpakket op het gebied van crisismanagement. Zoals advies over de inrichting van de crisisorganisatie, opstellen van een crisisplan of trainen van uw crisisteam. 

Inrichten Crisisorganisatie


Het is een grote fout te denken dat het managementteam het verder wel oplost. Ook zij kunnen niet terugvallen op hun dagelijkse routine, want daar is geen sprake meer van. Die is totaal ontwricht. Het hoofd bieden aan zulk soort problemen vraagt heel andere vaardigheden. Directe actie is geboden en er is geen tijd om te oefenen. Er wordt een groot appél gedaan op het improvisatievermogen en besluitvaardigheid van de betrokken leiding. Hier komt het er op aan welke bagage zij in hun rugzak hebben en of zij hun hoofd koel kunnen houden.

Tijd is de grote vijand. Tijd is schaars. En dus moet je geen tijd verspillen aan allerlei zaken die je vooraf had kunnen regelen. Daar moet je van te voren over nagedacht hebben. Vooraf kan je bedenken met welke soort crisis je geconfronteerd kan worden, hoe die het beste aangepakt kan worden en wat je daarvoor nodig hebt. Dit wordt dan vastgelegd in een plan: het echte bedrijfsnoodplan.

Een goede voorbereiding helpt om de juiste stappen, in de juiste volgorde, op het juiste moment te zetten en daarmee controle te krijgen. Een passende werkwijze, planvorming, communicatie, en een goed voorbereid team: het zijn essentiële voorwaarden voor het succesvol managen van een crisis. Het allerbelangrijkste is echter niet de kennis een crisisteam, maar vooral de vaardigheid van de leden. En dat wordt verkregen door oefenen.

 Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij zoeken naar maximale aansluiting en inbedding in uw bestaande manier van werken. Wij verdiepen ons in hoe u uw processen hebt ingericht en hoe uw responsplannen zijn opgebouwd. Daardoor zijn wij in staat een werkwijze van uw crisisteam te ontwerpen die voor uw organisatie een logische stap vormt. Maatwerk dus.