4 maart 2021

Uitzondering voor arbeidsveiligheidstrainingen in de versoepeling van de coronaregeling

Uitzondering voor arbeidsveiligheidstrainingen in de versoepeling van de coronaregeling

Vanaf 3 maart 2021 wordt de huidige coronaregeling versoepeld. Als onderdeel van deze versoepelingen wordt er een uitzondering gemaakt voor het volgen van arbeidsveiligheidstrainingen. Het is bedrijven dus weer toegestaan om hun personeel groepstrainingen te laten volgen die belangrijk zijn voor de arbeidsveiligheid.

De afgelopen maanden hebben wij conform artikel 3.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 in kleine groepen noodzakelijke veiligheidstrainingen aan kunnen bieden voor onze opdrachtgevers in de essentiële sectoren. 

Dankzij een intensieve lobby van onder andere brancheorganisatie BVBN, Het Rode Kruis, Nibhv en de Nederlandse Reanimatieraad heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en overige veiligheidstrainingen onderkend voor de zakelijke markt. Cursussen aan publiek (personen die een EHBO-certificaat niet nodig hebben voor hun beroep of bedrijf) zullen nog niet worden hervat. 

In de versoepelingen op de coronaregeling (p.21) wordt deze uitzondering met ingang van 3 maart 2021 expliciet genoemd. Het volgende staat te lezen in de wijzigingsregeling: 

Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf.

“Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.” 

We zijn erg blij dat arbeidsveiligheidstrainingen nu expliciet genoemd worden, mede omdat corona bij haast alle bedrijven in Nederland voor extra veiligheidsrisico’s zorgt. Het is en blijft onverminderd belangrijk dat mensen veilig werken, goed getraind zijn en over de juiste certificaten beschikken. 

De afgelopen maanden hebben wij ruim ervaring opgedaan in het coronaproof organiseren van veiligheidstrainingen. Zo hebben wij ons eigen  trainingsprotocol en gebruiken we bij de BHV- en EHBO trainingen het brancheprotocol van de BVBN. Veel van onze praktijktrainingen kunnen gecombineerd worden met een e-learning, waardoor de contactmomenten beperkt zijn. 

Meer weten?

Wilt u weten hoe IVM voor uw organisatie coronaproof veiligheidstrainingen kan verzorgen? Uw contactpersoon helpt u graag verder. Heeft u nog geen contactpersoon? Dan staat de afdeling Verkoop u graag te woord via 088-1663000 of verkoop@werkveilig.nl

Terug