1 januari 2021

Doorlopende innovatie in dienstverlening

pexels-digital-buggu-171198.jpgIVM investeert continu in (de ontwikkeling van) mensen, middelen en systemen. Dit helpt ons voorop en vooruit te lopen en stelt ons in staat onze dienstverlening af te stemmen op de specifieke vraag en situatie van onze opdrachtgevers. Zo kunnen wij kwalitatieve leveringszekerheid garanderen: kwaliteit op maat, ingericht om flexibel te opereren zodat de geplande werkzaamheden veilig kunnen doorgaan. 

De kracht van klantspecifieke functierecepten 

Wij zetten innovatieve, vergaand geautomatiseerde oplossingen in, zoals onze intelligente planningssoftware en (indien gewenst) een online klantportaal met gegevens over afname, beschikbaarheid en omzet. De omzet kan gespecificeerd worden in verschillende soorten, bijvoorbeeld:

 • Reeds gerealiseerde projecturen en –kosten;
 • Toekomstige projecturen en –kosten;
 • Ingezette medewerker;
 • Functie;
 • Dienstensoort. 

Onze planningssoftware is ingericht op basis van klantspecifieke functierecepten. Een recept is opgebouwd uit onder andere;

 • Functie-eisen;
 • Verplichte certificaten;
 • Opleidingen. 

Indien gewenst kunnen de functierecepten uitgebreid worden met aanvullende eisen als;

 • Ervaringsjaren;
 • Klantinstructies;
 • Benodigde middelen. 

Door met functierecepten te werken, kunnen alleen medewerkers (zowel vast als flex) gepland worden die altijd volledig aan het overeengekomen functieprofiel voldoen. Kortom, u bent verzekerd van een veiligheidsmedewerker fit for the job. 

De software ondersteunt onze planners met een volledig geautomatiseerd planningsvoorstel aan de hand van een aantal criteria zoals reisafstand, het urensaldo (conformiteit arbeidstijdenwet) en uiteraard de klantspecifieke functierecepten. 

Effectieve en efficiënte communicatie met onze medewerkers 

Communicatie met medewerkers geschiedt veelal digitaal en dat komt een optimaal inzetproces ten goede. Medewerkers beschikken hiervoor over een online medewerker app (digitale uren registratie, inzicht in dienstrooster, werklocatie en bijzonderheden, etc.). Hierdoor zijn zij optimaal geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en klantverwachtingen. Indien nodig kunnen groepsberichten worden verzonden om bij voorbeeld directe beschikbaarheid voor spoedaanvragen te peilen en zo snel en doeltreffend te kunnen voorzien. Dit werkt net als een ingerichte WhatsApps/SMS groep. 

Belangrijk speerpunt binnen onze procesinnovatie is verder het enkelvoudig vastleggen van informatie voor meervoudig gebruik daarvan (principes van Lean). Dit komt de doorlooptijd van het totale proces ten goede en heeft een positief effect op de kwaliteit van de dienstverlening voor uw organisatie.

Graag onderzoeken wij samen de mogelijkheden processen te versnellen om daarmee de leveringszekerheid te vergroten, bijvoorbeeld met behulp van een systeemkoppeling.  

Toereikende pool die doorlopend uitgebreid wordt 

ivm-mvkhvk.pngIVM beschikt over een toereikende pool van breed opgeleide veiligheidsprofessionals. Doordat IVM tevens een erkende, landelijk opererende (>30.000 cursisten per jaar!) veiligheidsopleider is, kunnen we probleemloos en snel invulling geven aan bij- en herscholing van deze pool. Indien nodig vullen we de pool aan door nieuwe kandidaten tussentijds bij te scholen. 

De inzet van gekwalificeerde medewerkers borgen we door het hanteren van eerdergenoemde specifieke klantrecepten. Vaste mensen= vaste bezetting = weinig schuiven op projecten = mensen die het werk op uw locatie en bij uw organisatie kennen. 

Meer weten? 

Wilt u weten hoe de innovatieve dienstverlening en de veiligheidsprofessionals van IVM u kunnen ondersteunen? Neem vandaag nog contact met ons op. 

 

Terug