31 augustus 2021

Wijzigingen VCA examen vanaf 1 september

Wijzigingen VCA examen vanaf 1 september

Ieder jaar wordt er door de Centrale Examencommissie VCA bekeken of de gevraagde kennis in het VCA-examen nog up to date is. Als er wijzigingen zijn, worden deze in april bekend gemaakt en zijn vanaf 1 september datzelfde jaar van kracht. Dit betekent dat VCA Infra vier maanden de tijd heeft om de examens te updaten, maar ook dat opleiders binnen deze tijd hun lesmateriaal moeten hebben aangepast.

De wijzigingen die 1 september 2021 van kracht gaan, zijn niet heel uitgebreid en grotendeels taalkundig. Zo is bijvoorbeeld het woord “slijpstenen” vervangen door het woord “slijpschijven”. Een ander voorbeeld van zo’n wijziging gaat over wanneer je géén handschoenen dient te dragen;

In  de toetsterm stond eerst deze zin: “Alleen nauwsluitende handschoenen gebruiken in de buurt van draaiende delen, om niet gegrepen te worden.”

Vanaf 1 september 2021 wordt de toetsterm vervangen door: “Indien er een kans bestaat gegrepen te worden door draaiende delen, draag dan geen handschoenen.”

Een inhoudelijke wijziging gaat over het gebruik van werkbakken, vanaf 1 juli 2020 is de wetgeving daaromtrent aangescherpt. Deze nieuwe wetgeving komt terug in de nieuwe toetstermen, waar nu het volgende staat over het gebruik van werkbakken;

  • Alléén in te zetten wanneer er geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn
  • Inzet alleen mogelijk indien aan alle wettelijke voorwaarden worden voldaan.
  • (VOL) de operationeel leidinggevende geeft uiterlijk twee dagen van te voren melding van werkzaamheden bij de inspectie SZW.

Het is niet heel veel wat er wijzigt, maar als opleider zijn we hier toch druk mee geweest. Het is namelijk belangrijk dat zowel de mensen die voor als na 1 september VCA-examen doen, het juiste lesmateriaal krijgen.

Daarom moesten we op tijd de  online VCA aanpassen en opnieuw plaatsen in ons Learning Management System (LMS). Dit gebeurt door een nieuw e-learning pakket (SCORM) te maken, wat op de achtergrond ervoor zorgt dat de e-learning vlekkeloos in ieder LMS afgenomen kan worden. Bij de overgang naar een nieuw SCORM-pakket moeten we rekening houden met veel factoren en data, aangezien mensen 28 dagen van te voren in de e-learning kunnen om zich voor te bereiden voor het examen.

Tot begin oktober staan er zo’n 150 momenten gepland met een VCA-examen, dus honderden cursisten maken dan het examen wat is gebaseerd op de nieuwe eindtermen. Niet iedere cursist doet echter de e-learning, we bieden ook boeken aan voor zelfstudie en klassikale VCA lessen. Daarom moeten we bij iedere wijziging controleren of het nodig is om onze boeken (in het Nederlands, Engels én Duits!) en het lesmateriaal te updaten.

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar alle cursisten die VCA examen bij IVM doen, worden voorbereid op hun examen conform de nieuwste toetstermen.

Wil jij een VCA training of examen doen bij IVM? Op onze VCA website vertellen we je alles over de mogelijkheden.

Terug