30 juli 2020

Wat is het verschil tussen VOP en VP?

VOPVPverschil.pngVanwege schokgevaar en de kans op brand en explosie, is veilig werken bij en met elektrische objecten letterlijk van levensbelang. Volgens de NEN 3140 mogen mensen alleen aan elektrotechnische installaties werken als ze over de juiste certificaten beschikken. Maar wanneer heb je nou welk certificaat nodig? 

Taakverdeling op basis van de NEN 3140

In de arbowet staan verschillende eisen over veilig werken met en bij elektrische objecten en installaties. De NEN 3140 norm biedt  methodieken om veilig te kunnen werken, waarbij je aan de wetgeving voldoet. Een onderdeel daarvan is het aanwijzen van verschillende rollen: 

 • VOP – Voldoende Onderricht Persoon
 • VP – Vakbekwaam Persoon
 • WV – Installatie- of Werkverantwoordelijke 

Wat is het verschil tussen VOP en VP?

Een Voldoende Onderricht Persoon (VOP’er) is een werknemer die geen elektrotechnische vooropleiding heeft, maar soms wel te maken krijgt met elektrotechnische risico’s in zijn of haar werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schilder die wandcontactdozen moet verwijderen of een medewerker technische dienst die een elektromotor afkoppelt. 

Taken die vaak door VOP’ers worden gedaan zijn:

 • Stopcontacten en schakelaars vervangen
 • Zekeringen vervangen
 • Lampen en armaturen vervangen
 • Accu’s vervangen
 • Inspecteren van elektrische handgereedschappen 

De VOP’er mag elektrotechnische werkzaamheden alleen uitvoeren op aanwijzing van de werkgever of Werkverantwoordelijke. Als er meer risico komt kijken bij de elektrotechnische werkzaamheden, moeten de taken uitgevoerd worden door een VP’ er, een Vakbekwaam Persoon.

Een VP’er heeft een elektrotechnische vooropleiding gedaan of heeft veel werkervaring met laagspanningsinstallaties. Vanwege deze extra kennis, mag een VP’ er meer werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. De werkgever bepaalt in de aanwijzing welke werkzaamheden de VP’er mag doen, en wanneer er toezicht nodig is van een Werkverantwoordelijke. Veel VP’ers zijn monteurs die dagelijks met elektrotechnische risico’s te maken hebben. 

Taken die vaak door een VP’er worden gedaan zijn:

 • Werken aan schakelkasten
 • Onderdelen repareren en vervangen
 • Vervangen van kabels
 • Af- en inschakelen van laagspanningsinstallaties
 • Storingen zoeken en oplossen

Het verschil tussen een VOP’er en VP’er is dus de complexiteit van de werkzaamheden die ze uit mogen voeren. Omdat een VP’er meer elektrotechnische kennis heeft, mag hij meer risicovolle werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. 

VOPVPNEN3140.png

Je VOP of VP NEN 3140 certificaat halen bij IVM

Bij IVM verzorgen we op verschillende locaties in het land VOP en VP trainingen. Hierbij leer je niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. Onze trainers maken gebruik van verschillende schakelborden, zodat je je nieuwe kennis direct aan te praktijk kunt toetsen. 

In onze trainingen leer je onder andere het volgende:  

 • De risico's van werken met elektriciteit
 • De relevante wet- en regelgeving
 • Hoe installaties zijn opgebouwd en werken
 • Het toepassen van de juiste werkprocedures en gebruik van PBM's
 • Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
 • Wat ieders taken en bevoegdheden zijn conform NEN 3140 

Wil jij je VOP of VP certificaat halen? Via onderstaande buttons kun je de eerstvolgende trainingsdata bekijken en je direct inschrijven. We verzorgen meerdere trainingen per jaar, op verschillende locaties. 

Cursus VOP Cursus VP

Heb je vragen of geef je de voorkeur aan persoonlijk contact? Bel dan naar 088 – 166 3000 of stuur en mailtje naar verkoop@werkveilig.nl

 

Terug