16 maart 2021

Wat doet het IVM Reddingsteam?

_BVW7506.jpg

Tijdens risicovolle werkzaamheden bij een shutdown, turnaround en onderhoudswerkzaamheden is er kans op incidenten op lastig bereikbare plekken. Er kan bijvoorbeeld iets gebeuren in een moeilijk te bereiken besloten ruimte of op hoogte. Om dit soort incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken als er wel iets gebeurt, is het raadzaam om een reddingsteam of Emergency Rescue Team (ERT) klaar te hebben staan.

De reddingsteams van IVM werken voornamelijk in de (petro)chemische industriële omgeving. Het team bestaat uit minimaal twee of drie goed getrainde mensen die samen de volgende taken uitvoeren;

 • In kaart brengen van risico’s en adviseren over preventieve maatregelen;
 • Opstellen van een reddingsplan (inzetplan);
 • Uitvoeren preventieve acties om incidenten te voorkomen;
 • Geven van instructies en uitgebreide voorlichting;
 • Regievoering en handelen bij een incident.

Mocht er ondanks alle preventieve maatregelen toch een incident gebeuren waarbij iemand uit een besloten ruimte of vanaf hoogte gehaald moet worden, komt het reddingsteam direct in actie. Ze zorgen ervoor dat de persoon uit de onveilige situatie weggehaald wordt en verlenen eerste hulp. Hierbij verliezen ze de overige mensen op de werkplaats niet uit het oog. 

Bij wat voor soort situaties wordt het reddingsteam ingezet? 

De Reddingsteams van IVM staan paraat bij verschillende soorten hoog-risico werkzaamheden. Zij zien erop toe dat er veilig wordt gewerkt en treden op waar nodig. Zij staan onder andere stand-by bij de volgende werkzaamheden;

 • Schoonmaakwerkzaamheden aan installaties;
 • Rioolwerkzaamheden;
 • Montage- en demontage werkzaamheden op hoogte en diepte;
 • NDO inspecties;
 • Hijs- en liftwerkzaamheden;
 • Werkzaamheden in besloten ruimtes als tanks, containers, putten of grote leidingen;
 • Overige werkzaamheden op lastig te bereiken plaatsen.

Afhankelijk van de werkomgeving en de bijbehorende risico’s, wordt bepaald welk reddingsteam het meest geschikt is. Het standaardteam bestaat uit een teamleider, teamlid en een mangatwacht. De teamleider en het teamlid beschikken minimaal over de volgende diploma’s;

 • Werken en redden op hoogte (Rope Rescue) of gelijkwaardig;
 • Werken als buitenwacht of veilig werken in besloten ruimten;
 • Adembescherming;
 • Basis VCA;
 • Gasmeten NOGEPA 1.4;
 • EHBO.

Wat maakt werken in besloten ruimtes zo gevaarlijk?

De slechte ventilatie en moeilijke toegankelijkheid maakt het werken in besloten ruimtes gevaarlijk, daarom is er bij risicovolle werkzaamheden meer nodig dan alleen een mangatwacht om op de veiligheid te letten. 

 • Enkele gevaren waar rekening mee gehouden moet worden bij het werken in besloten ruimtes;
 • Kans op verstikking door zuurstofgebrek;
 • Struikelgevaar;
 • Lawaai;
 • Slecht zicht;
 • Extreme temperaturen;
 • Brand- en explosiegevaar bij heetwerk;
 • Kans op bedwelming of vergiftging door het inademen van giftige stoffen;
 • Kans op beknelling;
 • Kans op verwonding door vallende voorwerpen of bewegende machinedelen.

Het reddingsteam start altijd met het in kaart brengen van de verschillende risico’s en hoe deze zoveel mogelijk afgedekt kunnen worden. Dit is geen eenmalige actie, tijdens het werk kunnen de omstandigheden namelijk veranderen en zal het reddingsteam ingrijpen en maatregelen treffen. 

Het reddingsteam staat klaar met het juiste materieel om direct in te kunnen grijpen als het nodig is, zo wordt er tijdens een incident geen kostbare tijd verloren. 

Wat zijn de risico’s bij het werken op hoogte? 

Het grootste risico bij werken op hoogte is natuurlijk het valgevaar. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat iemand tijdens het werk van de installatie af valt, worden er verschillende maatregelen getroffen. Zo kan er gewerkt worden met collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen als; 

 • Leuningen of steigers;
 • Valnetten;
 • Vallijn;
 • Valbeveiligingssysteem. 

Andere risico’s waar het reddingsteam rekening mee houdt zijn; 

 • Vallende voorwerpen;
 • Bewegende machineonderdelen;
 • Lastige vluchtweg bij noodsituaties.

Net als bij het werken in besloten ruimtes, wordt er bij het werken op hoogte eerst een inventarisatie gemaakt van de risico’s en een reddingsplan opgesteld. Mocht er ondanks alle repressieve maatregelen toch iets mis gaan, kan er snel en effectief ingegrepen worden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe ons Reddingsteam ingezet kan worden? Bel 088-1663005 of stuur een mail naar verkoop@werkveilig.nl

Terug