23 juni 2020

Wanneer is BHV verplicht? En hoeveel BHV’ers moet je hebben?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ieder jaar krijgen meer dan 200.000 Nederlanders een ongeval op het werk en dan is het handig als er een collega is die eerste hulp kan verlenen. Niet alleen is het handig, werkgevers in Nederland zijn wettelijk verplicht om zich door werknemers bij te laten staan in de bedrijfshulpverlening.

In dit artikel geven we antwoord op de vragen over BHV die we het vaakst van onze klanten krijgen.

EHBO1.jpg

Is BHV verplicht? 

Ja.

In hoofdstuk 3, artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat het volgende te lezen: 

1.       De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 

2.       Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: 

  •  Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  •  Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  •  Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. 

3.       De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 

Dit betekent dat elke werkgever in Nederland verplicht is om goed opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te hebben, die in elk geval drie taken moeten beheersen: eerste hulp verlenen, ingrijpen als er brand uitbreekt of een ongeval plaatsvindt en de locatie kunnen ontruimen in geval van nood. 

Wat gebeurt er als een bedrijf geen BHV’ers in dienst heeft?

Als blijkt dat een werkgever geen goed opgeleide BHV’ers in dienst heeft, of er onvoldoende BHV’ers aanwezig zijn, zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW, vroeger de  arbeidsinspectie) een boete uitdelen. 

Het voorkomen van een boete is echter niet de belangrijkste motivatie om een goede BHV-organisatie te hebben. BHV’ers redden letterlijk de levens van hun collega’s in geval van nood. 

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?

In de Arbeidsomstandighedenwet staat niet exact hoeveel BHV’ers een bedrijf moet opleiden. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Ieder bedrijf is verplicht om een Risico- Evaluatie en Inventarisatie (RI&E) te hebben. Hierin worden alle gevaren en risico’s in een bedrijf in kaart gebracht. 

Op basis van de RI&E kan berekend worden hoeveel BHV’ers nodig zijn om de restrisico’s af te dekken. Ook moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de BHV’ers; hoeveel mensen werken parttime en op welke dagen, zijn niet alle BHV’ers tegelijkertijd met verlof en hoe zijn de BHV’ers verdeeld over verschillende afdelingen en locaties? 

Het is de bedoeling dat een bedrijf elke dag voldoende BHV’ers beschikbaar heeft om op een efficiënte manier een ongeval te bestrijden. 

Waar moet een BHV-cursus aan voldoen?

Een BHV’er moet zodanig opgeleid en uitgerust zijn, dat hij of zij deze taken goed kan uitvoeren:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De wetgeving geeft echter niet aan waar opleiders aan moeten voldoen. Daarom is het raadzaam om een BHV-opleider uit te zoeken die in het bezit is van verschillende keurmerken, zodat je zeker weet dat je over de juiste kennis beschikt tijdens een noodsituatie. 

IVM is lid van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB), erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en mag cursussen met NIBHV-certificering verzorgen. Een compleet overzicht van onze certificeringen staat hier.  

Hoe vaak moet je BHV herhalen?

De enige eis die de overheid stelt is dat kennis up-to date is en niet verloren gaat. Als je BHV-certificaat is verlopen, ben je dus niet verplicht om deze te verlengen. Wel heeft een verlopen certificaat als gevolg dat je geen officiële BHV’er meer bent en dus ook niet meegeteld mag worden in de BHV-organisatie. 

Om BHV’er te zijn, moet je in het bezit zijn van een geldig certificaat. De meeste opleiders geven certificaten uit die één jaar geldig zijn en jaarlijks herhaald moeten worden.  

Bij IVM bestaat de BHV uit twee onderdelen; Brand, Communicatie en Ontruiming (BCO) en Levensreddende Eerste Hulp (LEH). Wij maken voor onze opdrachtgevers vaak programma’s op maat, waarbij de basis altijd bestaat uit beide onderdelen. Herhalen kan vervolgens om-en-om; het ene jaar LEH en het volgende BCO. 

Het belangrijkste bij het plannen van een herhalingscursus is dat duidelijk is wat de behoefte is van de BHV-organisatie en de medewerkers. 

Mijn vraag staat hier niet tussen

Heb je een andere vraag over BHV-regels of cursussen? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder. 088 – 166 3000 of verkoop@werkveilig.nl 

Wil je een BHV-cursus inplannen? Dat kan via onze trainingskalender.

Terug