19 januari 2018

Verandering certificering Hoofd BHV

Verandering certificering Hoofd BHV

De cursussen Hoofd BHV Basis en Hoofd BHV herhaling van IVM werden verzorgd volgens de criteria en eindtermen van DNV (Det Norske Veritas). De examens werden afgenomen door een onafhankelijk examenbureau (Nationaal Exameninstituut). DNV heeft aangegeven te stoppen met de certificering van de cursus HBHV en derhalve ook bestaande certificaten niet meer te verlengen.

KIWA Certificering

Omdat IVM de kwaliteit van de cursus wil waarborgen en daarom wil vasthouden aan het laten certificeren door een onafhankelijke partij is gezocht naar een alternatief. Inmiddels is ingeregeld dat de certificering  gedaan wordt door het KIWA.  Ook nu wordt het examen afgenomen door een onafhankelijke derde partij.

Huidige certificaat omzetten naar KIWA certificaat

IVM heeft een regeling getroffen dat bestaande certificaten Coördinator/Hoofd BHV van DNV overgezet kunnen worden in een KIWA certificaat.  De persoon in kwestie wordt dan opgenomen in het KIWA register en ontvangt een persoonscertificaat van KIWA.  Bent u in het bezit van een certificaat coördinator/hoofd BHV dat is afgegeven door DNV en wilt u dit omzetten naar KIWA, dan wordt u verzocht op de herhalingsdag een kopie van dat certificaat, samen met uw ID bewijs mee te brengen en te tonen bij de inschrijving of de cursusleider. IVM zorgt er dan voor dat u een KIWA certificaat ontvangt. Omzetten is mogelijk tot 31-12-2019.

Terug