16 juni 2020

Vanaf 1 juli verplichte registratie NOGEPA certificaten in CDR

Vanaf 1 juli verplichte registratie NOGEPA certificaten in CDR

In het Centraal Diploma Register (CDR) van het SSVV worden alle VCA en SOG certificaten geregistreerd. Zo is in een oogopslag te zien over welke certificaten uw personeel beschikt en wanneer de certificaten verlopen.

Vanaf 1 juli is het verplicht voor opleidingsinstituten om ook NOGEPA certificaten te registreren in het CDR. IVM heeft de koppeling tussen ons systeem Chainwise en het CDR al gereed. Dit betekent dat alle NOGEPA certificaten die door IVM worden uitgegeven, automatisch geregistreerd worden.

Als een van uw mensen bij ons een NOGEPA training volgt, ziet u dus alle VCA, SOG en NOGEPA certificaten in het CDR terug. 

Na het positief afronden van het examen, controleert het bedrijfsbureau de gegevens van de kandidaat. Als blijkt dat wij over de juiste gegevens beschikken, wordt het certificaat uitgegeven en ook direct geregistreerd in het CDR. De koppeling ververst elk uur, waardoor de registraties altijd up to date zijn. 

Naast de digitale registratie krijgen cursisten met een veiligheidslogboek (PSL) uiteraard ook gewoon een stempel.  

Wilt u meer weten over NOGEPA trainingen bij IVM? Neem contact met ons op.

Terug