24 mei 2023

Nieuwe trainingen: Omgaan met agressie, Grensoverschrijdend gedrag en Overvalpreventie

Het trainingsaanbod van Instituut voor Veiligheid en Milieu (IVM) is uitgebreid met de volgende nieuwe trainingen:

Van onze klanten kregen we steeds vaker het verzoek om ons aanbod op het gebied van sociale veiligheid uit te breiden, zodat hun BHV-organisaties nog beter uitgerust zijn om direct te handelen bij incidenten en gevolgschade te voorkomen. 

Michael Wielens, Manager Training van IVM over deze beslissing: "De vraag naar trainingen op het gebied van sociale veiligheid is toegenomen, omdat mensen helaas steeds vaker te maken hebben met situaties op het werk waardoor ze zich onveilig voelen. Die situaties zijn helaas niet volledig te voorkomen, maar dankzij deze trainingen kunnen we er wel voor zorgen dat mensen veilig en met zelfvertrouwen kunnen reageren en de-escaleren. Dit draagt bij aan onze missie om werk veilig te maken voor iedereen."

In deze nieuwe trainingen werken ervaren trainers op locatie met groepen van maximaal twaalf cursisten aan bewustwording en het aanleren van vaardigheden om bedreigende situaties, die helaas in verschillende sectoren voorkomen, het hoofd te bieden. 

pexels-lukas-652348.jpg

Trainers met praktijkervaring 

Trainers Mathijs Hartman en Bob Poortvliet hebben beiden jarenlange ervaring met het geven van deze trainingen, maar hebben ook unieke praktijkervaring omdat ze werkzaam zijn als crisisondersteuners in de gevangenis in Zutphen. Ze weten daardoor uit ervaring wat effectief is bij agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Hartman: "We hebben daarnaast veel gesproken met veroordeelde overvallers over hun ervaringen tijdens een overval. Daaruit blijkt dat ze eigenlijk alleen spijt hebben van het feit dat ze opgepakt zijn, niet van de impact op het slachtoffer. Voor mensen die werk hebben waarbij ze een verhoogd risico hebben op het meemaken van een overval, is het daarom goed om te weten dat contact maken op een gelijkwaardige manier het allerbelangrijkste is. Autoriteit roept bij deze groep daders veel weerstand op. Reacties als dreigend overkomen, maar ook vechten of vluchten werken averechts. Zeker bij een overvaller met een wapen is het niet verstandig om de held uit te hangen." 

Wat leer je bij deze trainingen?

Het belang van communicatie, verbaal en non-verbaal, is de rode draad bij deze drie trainingen. Deelnemers worden zich bewust van hun uitstraling en gedrag, leren hun grenzen aangeven en krijgen gereedschappen aangereikt om met bedreigende situaties om te gaan. Grensoverschrijdend gedrag wordt bij de training belicht vanuit het perspectief van het slachtoffer, maar ook vanuit de dader.

Ook de rol van de leidinggevende wordt in dit verband uitgebreid belicht. "We bekijken het hele plaatje", zegt Hartman. "Het is een breed onderwerp, dat onder meer gaat over pesten, discriminatie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training is erop gericht om medewerkers tools te geven om verbaal om te gaan met verschillende vormen van ongewenst gedrag. Bij alle trainingen leren we deelnemers dat ze veel zelf kunnen oplossen door middel van communicatie."

In de training Omgaan met agressie leren deelnemers onder meer hoe ze in contact kunnen komen met een agressor en een professionele uitstraling kunnen behouden. Hier gaat het om het aanleren van assertief gedrag, terwijl bij de training Overvalpreventie juist geleerd wordt nederig te zijn. Cursisten leren in beide gevallen vaardigheden om verstandig te handelen in een stressvolle situatie. 

pexels-cedric-fauntleroy-4269271.jpg

Hoe zien de trainingen eruit? 

In een dagdeel wordt eerst de theorie van het betreffende onderwerp behandeld en daarna worden diverse vaardigheden middels rollenspellen geoefend. Hartman en Poortvliet zijn zich ervan bewust dat dit voor veel deelnemers aanvankelijk spannend is, maar ze creëren een ontspannen sfeer waarin op een speelse manier handvatten aangereikt worden.

Hartman: "De rollenspellen zijn bedoeld om deelnemers een spiegel voor te houden. Ook mensen die de spelregels al kennen, worden zich door een rollenspel bewust van hun uitstraling en de mogelijke gevolgen daarvan. We vragen van cursisten om zich open te stellen voor ons en de rest van de groep, maar dat doen we zelf ook. Achteraf geven deelnemers vaak toe dat ze aanvankelijk een beetje geïntimideerd waren omdat we twee grote kerels zijn, maar dat ze de sfeer heel prettig vonden. Fouten maken mag en gedurende een training zien we dat cursisten van elkaar leren. Dat gebeurt onder meer door een rollenspel even te onderbreken en te onderzoeken wat er gebeurt. Met nieuwe aanwijzingen wordt de oefening dan hervat. Elk rollenspel wordt afgerond met een evaluatie van de tips en tops. Daar heeft de hele groep iets aan. Onze anekdotes uit de gevangenis ondersteunen verder de theorie. We hebben bijvoorbeeld meer dan genoeg voorbeelden van agressief gedrag dat omgebogen kon worden door contact te maken." 

Met name de rollenspellen in de training Overvalpreventie zijn zorgvuldig opgebouwd, zodat deelnemers kunnen wennen aan verschillende scenario’s en hun gedrag kunnen oefenen. "We wekken eerst een stress-reactie op, zodat iemand een versnelde ademhaling en verhoogde hartslag heeft. We leren ze rustig te handelen ondanks die fysieke stress-reactie maar ook hoe ze een extreem hoge hartslag naar beneden kunnen brengen. Ze leren verder hun ego aan de kant te zetten bij verbale intimidatie, fysiek mee te bewegen als een overvaller ze vastpakt en ondertussen te letten op een eventueel accent of dialect. Voor uiterlijke kenmerken van de overvaller zijn er tegenwoordig voldoende camera’s, maar luisteren blijft belangrijk. Het is een intensieve training, omdat we uiteindelijk ook oefenen met bivakmutsen, wapens en verbaal geweld. Dat maakt indruk, maar door de opbouw in het rollenspel zijn ze er klaar voor en het is de beste manier om ervoor te zorgen dat mensen in de praktijk op de juiste manier kunnen handelen. Als het gebeurt, is het voor een getraind iemand niet meer nieuw hoe zijn of haar systeem reageert op spanning."  

Voor wie zijn deze trainingen geschikt?

De trainingen zijn geschikt voor iedereen die handvatten wil krijgen voor het omgaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag of een overval. Wij leveren maatwerk op basis van de informatie die de groep aan de trainers verstrekt. Mathijs Hartman en Bob Poortvliet zijn beiden trainingsacteur en passen hun rollenspellen aan op de groep en de sector waarin de deelnemers werkzaam zijn. Daarom inventariseren we vooraf wat zij op de werkvloer tegenkomen en willen leren.  

Meer weten? 

IVM_icoonntjesDEF-03.pngWil je meer weten over deze trainingen en hoe IVM bij kan dragen aan de sociale veiligheid bij jullie op de werkvloer? Neem dan contact op met je accountmanager. Heb je nog geen vast contactpersoon bij IVM? Onze afdeling Verkoop staat je graag te woord. Tijdens kantooruren zijn zij te bereiken via 088 – 166 3006 of verkoop@werkveilig.nl.

Terug