16 maart 2011

Nieuwe landelijke regelgeving vca-examens

Nieuwe landelijke regelgeving vca-examens

Nieuwe landelijke regelgeving vanuit de SSVV, ECABO en de Examenkamer aangaande onder meer het afgeven van een voorlopige uitslag bij een VCA examen en de wijze van handelen ten aanzien van het kopie ID-bewijs en een nieuwe maatregel met betrekking tot examenlocaties van commerciële opleiders.

VOORLOPIGE UITSLAG

Vanaf 1 januari 2011 geldt een er een nieuwe landelijke regelgeving vanuit de SSVV, ECABO en de Examenkamer aangaande de onder meer het afgeven van een voorlopige uitslag bij een VCA examen en de wijze van handelen ten aanzien van het kopie ID-bewijs.

Onderstaand staan voor uw duidelijkheid de vanaf 1 januari 2011 geldende landelijke regelgeving en de eventuele gevolgen voor u als cursist vermeld. 

Vanaf 01-01-2011 geen voorlopige uitslag meer.
In navolging van het besluit van de SSVV is de procedure gewijzigd ten aanzien van het nakijken van examens. Vanaf 01-01-2011 wordt het examenwerk niet meer op locatie (bij de opleider) nagekeken en krijgen de kandidaten dus geen voorlopige uitslag meer. De correctie van het examen vindt digitaal plaats op bij het exameninstituut op kantoor. Hier worden ook de diplomanummers toegekend en de kandidaten die het examen met goed gevolg afgelegd hebben worden opgenomen in het centraal diplomaregister (www.vca.ssvv.nl).

Wat houdt deze nieuwe landelijke regelgeving voor u als cursist in?
Bovenstaande wijziging maakt dat IVM geen voorlopige uitslagen meer kan afgeven. Zodra de definitieve uitslagen en bijbehorende diploma’s door IVM zijn ontvangen, zullen wij er uiteraard zo spoedig mogelijk voor zorgdragen dat deze in uw bezit komen. Wij realiseren ons dat er situaties zijn waarin de uitslag direct na afloop van het examen gewenst is. In deze gevallen bieden we de mogelijkheid om het examen af te leggen in Coevorden bij het exameninstituut op kantoor, waar het mogelijk is het examen na afloop gelijk na te kijken. Als de kandidaat het examen met goed gevolg afgelegd heeft kunnen we het diploma op dat moment verzorgen.

KOPIE ID-BEWIJS

Wijze van handelen ten aanzien van het kopie ID- bewijs. Voor aanvang van het examen moeten de ondertekende aanmeldingsformulieren en kopie ID bewijzen ingeleverd zijn bij de toezichthouder. Aan de hand hiervan worden de gegevens op de kandidatenlijst compleet gemaakt door onze toezichthouder. Het originele ID- bewijs moet de kandidaat voor aanvang van het examen kunnen tonen.

Wat houdt deze nieuwe landelijke regelgeving voor u als cursist in?
Deze regelgeving betreft min of meer een verscherping van de vroegere regelgeving. Voor aanvang van het examen levert u uw kopie ID-bewijs in en voor aanvang van het examen moet u uw originele ID- bewijs aan de examinator kunnen tonen.

VCA-EXAMENLOCATIES

Op 2 februari 2011 is per direct een nieuwe maatregel ingevoerd met betrekking tot het gebruik van examenlocaties van commerciële opleiders. Het is vanaf deze datum niet meer toegestaan om het BCVA, VOL VCA en het VIL VCU examen af te nemen in een eigen locatie van een commerciële opleider.

Waarom deze nieuwe maatregel?
Het besluit om de examenafname van BVCA, VOL VCA en VIL VCU niet meer op de eigen locatie van de commerciële opleider toe te staan is door de stelselpartners SSVV, ECABO en Examenkamer genomen met als doel een optimale en transparante scheiding tussen de rollen en taken betreffende ‘opleiden’ en ‘examineren’ te bewerkstelligen.

Wat houdt deze nieuwe maatregel voor u als cursist in?
Voor het examen zal er moeten worden uitgeweken naar een externe locatie. Onderstaande een overzicht van de examenlocatie per vestiging.

COEVORDEN
Hervormd Ontmoetings Centrum (HOC)
Kromme Elleboog 10    7741 JA

ZWOLLE
Wijkvereniging Berkum “De Weijenbelt”
Campferbeeklaan 82    8024 BZ

ENSCHEDE
DCW  (Instructieruimte 3)
Wethouder Beversstraat 200    7543 BN

ZUIDBROEK
“De Broeckhof”
W.A. Scholtenweg 18    9636 BS 

Terug