12 september 2022

Nieuw! 24/7 crisisondersteuning met de IVM Crisiscentrale

Nieuw! 24/7 crisisondersteuning met de IVM Crisiscentrale

Heeft u tijdens een crisis ondersteuning nodig? Vanaf vandaag staan de crisisadviseurs van IVM 24/7 voor u klaar via de IVM Crisiscentrale. 

Tijdens een crisis wordt de wereld anders en staat u onder grote druk. Dan is het handig om een beroep te kunnen doen op de crisisadviseurs van IVM. Daarom is er voor u de IVM Crisiscentrale: een 24/7 dienst die u kunt bellen als u tijdens een crisissituatie ondersteuning nodig heeft. 

We bieden ondersteuning bij de meest uiteenlopende crisissen, waaronder crises op de volgende gebieden:

  • Sociale veiligheid: incidenten die worden veroorzaakt door menselijk handelen. Bijvoorbeeld bedreiging, afpersing, geweld, fraude, terroristische aanslagen, zedenzaken, ondermijning, (psycho)sociale onveiligheid door pesten, (seksuele) intimidatie etc.
  • Fysieke veiligheid: ongevallen die lijden tot crisissituaties, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen, arbeidsongevallen, natuurgeweld, etc.
  • Informatieveiligheid: crises die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen etc
  • Het bestuurlijk domein; (interne) bestuurscrisis door conflicten of onbehoorlijk bestuur

Via de IVM Crisiscentrale kunnen we u ondersteunen op het gebied van crisismanagement, crisiscommunicatie en psychosociale hulpverlening. U kunt hierbij denken aan taken als technisch voorzitten van het crisisoverleg, informatiemanagement, mediation, advies over de communicatiestrategie, mediamonitoring of het inrichten van het projectmanagement voor de herstelfase. 

Deze ondersteuning wordt geleverd door een groot netwerk van specialisten. Dankzij ons enorme netwerk kunnen de meest uiteenlopende specialisten ingezet worden om u te helpen met uw crisis onder controle te krijgen. Voorbeelden zijn onder andere: crisismanager, veiligheidskundige, informatiemanager, crisiscommunicatiestrateeg, logger, omgevingsanalist, woordvoerder, forensisch onderzoeker, advocaat, mediator of een traumabegeleider. 

Wilt u meer weten over de dienstverlening van de IVM Crisiscentrale? U kunt op deze pagina verder lezen of contact opnemen met Henk Veenvliet of Willy Antonissen via crisismanagement@werkveilig.nl of 088-166 3000.

Crisiscentrale IVM

Terug