11 maart 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

pexels-bruno-scramgnon-315658.jpg

Niet alleen maken wij werk veilig, wij vinden het ook belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor ons is veilig werken onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord werken. In dit artikel zetten wij op een rij wat wij allemaal doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

IVM is MVO gecertificeerd

IVM MVO gecertificeerd MVO Prestatieladder niveau 3IVM onderneemt verschillende maatregelen in het kader van het beperken van de milieubelasting bij de uitvoering van de dienstverlening. Deze maatregelen maken deel uit van een totaal aan activiteiten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om dit concreet, objectief en aantoonbaar te maken is IVM MVO gecertificeerd: prestatieladder niveau 3 (klik hier voor het certificaat). 

Een keurmerk-inspectie door een onafhankelijke derde partij (DNV) toetst ons jaarlijks op de 30-tal aspecten verdeeld over de facetten People, Planet en Profit. Deze lijst is opgebouwd vanuit de internationaal goedgekeurde ISO 26001 richtlijn en geeft daarmee een betrouwbaar stempel op ons MVO-beleid. 

Behalve het beperken van de milieubelasting bij de uitvoering van de dienstverlening ziet de toetsing ook toe op zaken als het voeren van een consequent MVO-beleid, een juiste personele beloning, actief stimuleren van MVO-initiatieven, inzicht en mogelijke reductie in ons energieverbruik en zorg dragen voor het beperken van onze milieu-impact. 

De MVO certificering is aanvullend op onze managementsystemen voor kwaliteit (NEN-EN-ISO 9001:2015), Arbo (ISO 45001), Veiligheid, gezondheid en Milieu (VCA* 2017/6.0). Ook is IVM NEN 4400-1 gecertificeerd, waardoor risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers worden beperkt. 

Manieren waarop wij milieubelasting beperken

Het beperken van de milieubelasting bij de uitvoering van de dienstverlening is voor IVM geen wassen neus, maar een serieus onderdeel van de wijze waarop IVM onderneemt en daarom volledig geïmplementeerd en geborgd in de managementsystemen van de organisatie. Onderstaand een opsomming van een aantal relevante voorbeelden: 

 • Kilometerbesparing / reistijdverkorting 

IVM beschikt over een innovatieve, volledig geautomatiseerde planningstool. Behalve de juiste competenties, kwalificaties en eerdere inzet op de werklocatie, is ook reisafstand een criterium in de selectie van de juiste veiligheidsprofessional op het juiste moment op de juiste plek. Wij alloceren de meeste geschikte kandidaat met zo min mogelijk reistijd en zo min mogelijk kilometers door een geautomatiseerd proces dat meet op afstand tussen postcode huisadres en postcode werkplek. Behalve kilometer besparingen en daarmee beperking van milieubelasting, komt dit tevens de veiligheid (minder kans op verkeersongelukken) en de gezondheid van (korte reistijd is lagere werkbelasting en betere balans werk-privé) ten goede. 

 • Carpoolen

Waar de inzet dit toelaat wordt bij geclusterde inzetten gecarpoold. Medewerkers uit een gelijk of aansluitend postcodegebied worden, ondersteund door de planningstool, gezamenlijk ingezet. Hierdoor kan significant bespaard worden op reisbewegingen en daarmee op milieubelasting en kosten. 

 • Schoon & zuinig wagenpark

IVM beschikt over een modern wagenpark. Dit is deels geëlektrificeerd (hybride en volledig elektrisch). Nieuwe auto’s voldoen telkens aan de laatste emissie eisen. Door de laatste euronorm (momenteel Euro 6) als uitgangspunt te hanteren bij vervanging en uitbreiding van het wagenpark, beperkt IVM uitstoot en het brandstofverbruik. 

 • Rijvaardigheidstraining

De medewerkers van IVM volgen tweejaarlijks een rijvaardigheidstraining waarin o.a. aandacht besteed is aan veilig en economisch rijden, het reduceren van onderhoud-, slijtage en brandstofkosten. 

 • VGM-observatierondes

Het management van IVM voert, zelfstandig, maandelijks VGM-observatierondes uit op de werkplekken van haar medewerkers. De bevindingen worden vastgelegd in een KAM-observatieformulier. Door deze structurele aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu en betrokkenheid van het management op de werkplek worden de VGM-risico’s verminderd. 

 • Zo veel mogelijk digitaal werken

IVM heeft zich als doel gesteld om haar processen te digitaliseren en gebruikers in staat te stellen de huidige handelingen op een digitale manier en met een digitaal middel af te handelen. Zo werken wij met digitale urenstaten en presentielijsten. 

 • Verduurzamen vastgoed IVM (kantoren en trainingslocaties)

Wij streven naar een klimaat neutrale footprint. Naast hiervoor genoemde beperkende maatregelen compenseren wij actief de milieubelasting die voortkomt uit de uitvoering van onze dienstverlening. Voorbeeld daarvan is het verduurzamen van ons vastgoed (kantoren en trainingslocaties): 

Coevorden, hoofdkantoor en trainingscentrum
Energielabel was voor renovatie in G en na renovatie C. Dit is bereikt door o.a.:

 • Aanbrengen dakisolatie;
 • Aanbrengen gevelisolatie;
 • Aanbrengen zonnepanelen (240 stuks);
 • Vervangen CV;
 • Vervangen verlichting door LED. 

Groningen, trainingscentrum
Renovatie duurzaamheidsaspecten:

 • Vervangen CV;
 • Vervangen verlichting door LED;
 • Vervangen (deels) dubbel glas;
 • Dakisolatie;
 • Gevelisolatie;
 • Aanbrengen zonnepanelen (voorzien). 

Hengelo, trainingscentrum

 • Vervangen CV;
 • Vervangen verlichting door LED;
 • Aanbrengen dakisolatie (voorzien);
 • Aanbrengen zonnepanelen (voorzien).

MVO en het beperken van milieubelasting is bij ons een doorlopend punt van aandacht. We streven ernaar om ons ook op dit vlak continu te verbeteren. 

Terug