4 november 2020

Is uw RI&E coronaproof?

woman-holding-sign-3951615.jpgWerken tijdens deze coronapandemie zorgt bij iedere organisatie voor extra risico’s. Hoe groot is het risico dat uw personeel of klanten besmet raken bij u op het bedrijf? Zijn er werkprocessen aangepast omdat er mensen thuis werken of ziek zijn? In ieder bedrijf zorgt het coronavirus voor nieuwe of aangepaste risico’s. Iedere werkgever is daarom verplicht om de RI&E daarop aan te passen. 

Wat is de RI&E ook alweer? 

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden de risico’s van uw bedrijf in kaart gebracht, waardoor helder wordt of en hoe uw medewerkers te maken hebben met gevaarlijke of ongezonde werkomstandigheden. 

Naast de inventarisatie van alle risico’s, moet er ook een Plan van Aanpak (PVA) opgenomen worden, waarin staat hoe de risico’s aangepakt worden. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers geen onnodig risico lopen en uw bedrijf veilig en gezond is voor iedereen. De RI&E en het plan van aanpak vormen samen het fundament voor uw complete Arbobeleid.  

In Nederland is ieder bedrijf verplicht om een RI&E te kunnen overleggen als de Inspectie SZW daarom vraagt. Kunt u geen RI&E overleggen? Dan riskeert u een boete die kan oplopen tot € 4500,-. Als er een ongeval is gebeurd in uw bedrijf, kan de inspectie SZW uw RI&E opvragen. Als u deze niet kunt overleggen, kan dit gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid. 

Het grootste gevolg van het niet hebben van RI&E is echter dat u geen helder zicht heeft op alle risico’s binnen uw bedrijf. Als u uw risico’s niet in kaart brengt, kunt u ze ook niet afdekken en ongevallen voorkomen. 

Hoe kunt u de RI&E coronaproof maken?

De Inspectie SZW schrijft het volgende op hun website:

De Inspectie SZW houdt op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving toezicht op ongezonde/onveilige situaties. Vanwege die wetgeving kan de Inspectie handhavend optreden om naleving te bevorderen. Dus ook bij ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico op besmetting met corona. 

Deze verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 3 en 5 van de Arbowet. Voor blootstelling aan het coronavirus worden twee situaties onderscheiden: 

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht.
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland. 

De eerste situatie gaat over bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen. De tweede situatie is van invloed op alle werkgevers in Nederland. Dit houdt dus in dat ieder bedrijf expliciet in de RI&E op moet nemen hoe u omgaat met het voorkomen van besmettingen en de Inspectie SZW hier ook op controleert. 

Uw RI&E coronaproof maken doet u door op te nemen welke risico’s er zijn ontstaan door de pandemie, en wat u doet om deze af te dekken.  Als u gebruik maakt van een branche RI&E, zijn er vaak bestaande coronaprotocollen die u over kunt nemen. Hierover leest u meer op de website van het Steunpunt RI&E en u kunt navraag doen bij brancheverenigingen waar u bent aangesloten. 

Bij het updaten van uw RI&E is het ook belangrijk om de thuiswerkende collega’s mee te nemen. Ook al werken uw mensen niet op de vaste locatie, u bent wel nog steeds verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Deze regels voor plaatsonafhankelijk werken zijn iets anders dan voor de werknemers die wel op kantoor werken. Ook over dit onderwerp biedt het Steunpunt RI&E veel achtergrondinformatie

Wilt u advies over uw RI&E? 

Heeft u liever een persoonlijk en passend advies over de RI&E voor uw bedrijf? Dan kunt u ook contact opnemen met een van onze accountmanagers: Agnes Lier, 06–34163586 of a.lier@werkveilig.nl of Michel Jaarsma 06-22797127 of m.jaarsma@werkveilig.nl

Terug