1 januari 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Bescherming Persoonsgegevens

In verband met de privacy vraagt IVM niet langer om een kopie van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Het is dus van belang dat kandidaatgegevens volledig en juist worden aangeleverd.

  • Initialen (let hierbij op dat wanneer er meer dan één zijn, dit ook op de presentielijst komt)
  • Tussenvoegsel 
  • Achternaam 
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats

Foutieve gegevens kunnen er toe leiden dat kandidaten bij opdrachten of aan de poort geweigerd worden. Dit voorkomen we graag!

Bescherming Privacy & persoonsgegevens

IVM verzamelt uitsluitend gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. IVM houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den Haag.

Lees hier meer over ons privacy statement en bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Terug