9 februari 2022

Alles wat je moet weten over de opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK)

Sinds 2019 biedt IVM een nieuwe opleiding aan: Operationeel Veiligheidskundige (OVK). Voor wie deze opleiding precies bedoeld is en wat je er mee kunt, lees je in dit artikel. Ook laten we een van onze geslaagde OVK’ers aan het woord.

Waarom biedt IVM de opleiding OVK aan?

Zowel de arbowet (artikel 13) als de VCA (vraag 1.2) verplichten werkgevers om zich door werknemers te laten ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Grote, complexe bedrijven hebben vaak een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of Hoger Veiligheidskundige (HVK) in dienst, die als Veiligheid en Gezondheidsfunctionaris (VG-functionaris) op kunnen treden.

Bij kleinere bedrijven werken veel mensen met een VCA-diploma, maar dit biedt niet in alle gevallen voldoende basis om deskundig advies te kunnen geven.

De opleiding OVK is daarom de logische stap tussen VCA en MVK en biedt de aangewezen medewerker de vereiste deskundigheid op het gebied van arbeidsveiligheid.

piramide_OVK.jpg

Is de opleiding Operationeel Veiligheidskundige iets voor jou?

Vind jij de veiligheid van jezelf en je collega’s belangrijk? Wil jij je kennis en kunde van je VCA-diploma verdiepen? Wil jij precies weten hoe het nou zit met wetgeving? Ben jij geschikt om als veiligheidsambassadeur aan de slag te gaan? Dan is de opleiding Operationeel Veiligheidskundige iets voor jou.

De opleiding is geschikt voor iedereen die affiniteit heeft met veiligheid. Als OVK’er vorm je de schakel tussen de werkvloer en het beleid: je maakt veiligheid praktisch en bent een veiligheidsambassadeur. 

De enige toelatingseis is dat je in het bezit moet zijn van je VCA-VOL of VVI-certificaat. 

Erik van Krieken werkt als Production Engineer en Arbo Employee bij GEA. In december 2019 heeft hij bij IVM zijn OVK-diploma gehaald. Wij vroegen hem waarom hij de opleiding OVK heeft gedaan: 

"Nederland heeft erg veel regels op het gebied van veiligheid, dus als ik de directie een advies geef, is het belangrijk dat ik als Arbo Employee uit kan leggen waar ik dat advies op gebaseerd heb. 

Dankzij de OVK-opleiding ben ik nu nog alerter op risico’s en kan ik ook wettelijk alles onderbouwen. De vervolgacties die uit een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of Plan van Aanpak komen kan ik nu ook allemaal duiden en deels zelf uitzetten en monitoren. 

Alle kennis en kunde van de afgelopen jaren plus wat extra informatie is nu samengevat in een mooi certificaat."

 Wat leer je in de opleiding OVK?

De opleiding bestaat uit vijf lesdagen, verspreid over tien weken. 

  • Dag 1: Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige;
  • Dag 2: RI&E,  Taak Risico Analyse (TRA),  Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en werkvergunning;
  • Dag 3: Arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc.; 
  • Dag 4: Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering, intervisie: probleemstelling en wijze van onderzoek, bedrijfsopdracht;
  • Dag 5: Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu, gezondheidsrisico’s.

Daarnaast moet je twee bedrijfsopdrachten maken bij je werkgever. Je leert dus tijdens de opleiding al hoe je je kennis kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

 Je sluit de opleiding af met een theorie-examen. Ben je geslaagd voor je examen? Dan krijg je je diploma en word je ingeschreven in het OVK-register van Hobéon.

Mocht je verder door willen leren, geeft je OVK-diploma je een vrijstelling voor de eerste module van de MVK-opleiding.   

We vroegen Erik van Krieken  wat hij van de inhoud van de opleiding vond: 

"De opleiding was erg interessant. Sommige dingen wist ik al, maar ik heb ook veel nieuwe dingen geleerd.  Het was een gemengde groep, waardoor we ook van elkaar konden leren. Sommige mensen hadden al veel ervaringen met arbeidsveiligheid, anderen een stuk minder.

Ik heb ook veel profijt gehad van de presentatievaardigheden die we hebben geleerd. In mijn dagelijks werk sta ik niet zo vaak voor groepen en zo leer je hoe je je argumenten met onderbouwing en overtuiging over kunt brengen."

IVM-werk-veilig-VCA.jpg

Hoe draagt de OVK’er bij aan een veilige werkomgeving voor iedereen?

Iedere OVK’er een is een veiligheidsambassadeur. Je wordt alerter op mogelijke risico’s en je weet ook wat vanuit de wet allemaal wel en niet mag.

Je kunt management gevraagd en ongevraagd advies geven over de veiligheid binnen jullie bedrijf. Je spreekt met je collega’s over hun gedrag en je bent een vraagbaak op het gebied van veiligheid.

Erik vertelt er het volgende over:

“Bijna elke dag kan ik wel iets doen om actief bij te dragen aan de veiligheidscultuur. Mensen helpen bewust te worden van hun de potentiele consequenties van hun handelen is een doorlopende actie. 

Sommige collega’s werken hier al 40 jaar en destijds werd er natuurlijk op een heel andere manier gewerkt dan nu. Het is een mooie uitdaging om dan in gesprek te gaan en uit te leggen hoe het anders kan en waarom dan.

Zelf werk ik niet meer heel veel op de vloer. Ik ben nu 60 en omdat ik alle producten van binnen en buiten ken, heb ik vaak een coachende rol. Hierbij zorg ik er niet alleen voor dat de kennis van onze producten en machines wordt overgedragen, maar ook wat mensen kunnen doen om hun steentje bij te dragen om veiliger te werken.

Want dat is uiteindelijk wel het doel van mijn OVK-diploma, dat mensen veiliger werken."

Wil je meer weten over de opleiding? Bekijk deze pagina of neem contact met ons op: 088-1663000 verkoop@werkveilig.nl

Terug