12 juni 2023

5 belangrijke vragen (en antwoorden!) over uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

logo_weeek_RIE.png

Deze week is het de week van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Het doel van deze week is om extra aandacht te vragen voor het belang van veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Omdat niet iedereen op de hoogte is van het belang van de RI&E, zetten we in dit artikel 5 belangrijke vragen (en antwoorden!) op een rijtje. 

Wist u dat ieder bedrijf in Nederland vanuit de Arbowet verplicht is om een RI&E te hebben? En dat maar 49% van alle bedrijven aan deze verplichting voldoet? Als u bij de overige 51% hoort, is dit het moment om in actie te komen. 

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E worden de risico’s van uw bedrijf in kaart gebracht, waardoor helder wordt of en hoe uw medewerkers te maken hebben met gevaarlijke of ongezonde werkomstandigheden. 

Naast de inventarisatie van alle risico’s, moet er ook een Plan van Aanpak (PVA) opgenomen worden, waarin staat hoe de risico’s aangepakt worden. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers geen onnodig risico lopen en uw bedrijf veilig en gezond is voor iedereen. De RI&E en het plan van aanpak vormen samen het fundament voor uw complete Arbobeleid. 

Waarom bent u verplicht een RI&E te hebben?

Sinds 1994 is de RI&E wettelijk verplicht gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland onder goede arbeidsomstandigheden zijn of haar werk kan doen. Met behulp van de RI&E wordt de kans op werk gerelateerde ongevallen zo klein mogelijk gemaakt.

Het uiteindelijke doel van de RI&E is het bevorderen van gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf. Gezonde medewerkers die zich veilig voelen, zijn productiever en gelukkiger dan mensen die onder gevaarlijke omstandigheden hun werk moeten doen. 

Wat zijn de gevolgen van een ontbrekende RI&E?

Krijgt u een controle van de Arbeidsinspectie en kunt u geen RI&E overleggen? Dan krijgt u direct een boete die kan oplopen tot € 4500. Als er een ongeval is gebeurd in uw bedrijf, kan de inspectie SZW uw RI&E opvragen. Als u deze niet kunt overleggen, kan dit gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid.

Het grootste gevolg van het niet hebben van RI&E is echter dat u geen helder zicht heeft op alle risico’s binnen uw bedrijf. Als u uw risico’s niet in kaart brengt, kunt u ze ook niet afdekken en ongevallen voorkomen. 

Is uw RI&E nog actueel?

De Arbeidinspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van het Arbobeleid. In 2019 verscheen het onderzoek “Arbo in bedrijf 2018”  en daaruit bleek dat er veel ruimte is voor verbetering van de RI&E.

Slechts 49% van de bedrijven heeft een RI&E, en bij 38% van deze bedrijven staan niet alle belangrijkste risico’s in hun RI&E vermeld. Daarom is het belangrijk om uw RI&E geregeld te actualiseren. Bij de volgende gebeurtenissen kan het nodig zijn om uw RI&E te updaten:

  • Reorganisatie of fusie
  • Nieuwe functies of arbeidsprocessen
  • Verhuizing
  • Verbouwing
  • Nieuwe machines of systemen
  • Wijziging in de Arbowetgeving

Wilt u aan de slag met uw RI&E?

De arbeidsinspectie heeft online veel informatie beschikbaar gesteld. Zo kunt u onder andere terecht op:

Wilt u een advies op maat? Neem gerust contact op met onze collega's van de afdeling Advies, zij kunnen u meer vertellen over de ondersteuning die IVM kan bieden. 088-1663000 of verkoop@werkveilig.nl  

Terug