home > detachering > brandwacht / brandveiligheidswacht
Brandwacht / Brandveiligheidswacht

Brandwacht / Brandveiligheidswacht

Speciaal voor QHSE heeft IVM een nieuwe website gelanceerd waar vraag en aanbod samenkomen. Heeft je bedrijf een brandwacht/brandveiligheidswacht nodig of wil je zelf een van deze functies gaan uitvoeren? Meer informatie over deze functies vind je hier op onze nieuwe QHSE-website.

 

   


Brand. Je wilt niet denken aan de mogelijke grote en ingrijpende gevolgen. De veiligheid van jouw medewerkers gaat je immers boven alles. De brandwacht brengt zekerheid. Als veiligheidstoezichthouder houdt hij zich bezig met brandpreventie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid. Hij staat garant voor een veilige werkplek. Door brandgevaar te minimaliseren en volgens voorschriften te handelen in geval van noodsituaties.

 

De brandwacht van IVM Safety Professionals is een breed en erkend opgeleide veiligheidsmedewerker. IVM kent twee typen brandwacht: de brandwacht en de meer ervaren, hoger opgeleide brandveiligheidswacht.

TAKEN:

OPLEIDING:

• Preventief toezicht houden. • Rijksdiploma Brandwacht

• Voorlichting geven om veiligheids-,

  gezondheids- en milieu-incidenten te voorkomen.

• Basisveiligheid VCA
• Gasmeten EX-OX-TOX
• Controleren of gewerkt wordt volgens
   werkvergunning.

  (NOGEPA 1.4)  

• Blusinstructie (NOGEPA 0.6)

• Controleren gebruik persoonlijke
   beschermingsmiddelen.

• BHV
• Training Adembescherming

• Repressief optreden in geval van incidenten. • Training Werken als
• Bij incidenten (eerste) hulp verlenen.   Buitenwacht
• Periodiek rapporteren bevindingen. • Deltalinqs

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor brandveiligheidswachten geldt bovendien;

• Rijksdiploma brandwacht 1e klas

• Rijksdiploma hoofdbrandwacht (evt. met module Preventiecontrolefunctionaris)

• VCA-VOL

• EHBO

 

Meer informatie

Ben je op zoek naar veiligheidstoezicht op jouw projecten? Vraag naar de mogelijkheden bij IVM Safety Professionals.

 

                                                                                                                                                      

GERELATEERDE ONDERWERPEN:

 • EHBO
  Bij ongevallen wil je als EHBO'er vertrouwen op jouw eigen waarneming, beoordeling en kunde. Een juiste inschatting van de situatie van het slachtoffer vraagt om expertise en ervaring. Lees meer
   

 • ADEMBESCHERMING
  Persoonlijke bescherming staat voorop. Gecertificeerd materiaal is daarom van levensbelang. De ademluchtbescherming van IVM biedt u de bescherming waar je op kunt vertrouwen. Lees meer
   

 • GASMETEN (NOGEPA 1.4)
  Giftige en brandbare stoffen kunnen op onverwachte momenten gevaar opleveren. Voor mens en milieu. Door de risico's en eigenschappen te kennen en herkennen, beperk je gevaren tot het minimum. Lees meer
   

 • BEDRIJFSHULPVERLENING
  Onbezorgd werken omdat je weet dat het goed zit. BHV geeft vertrouwen en rust. Met IVM maak je BHV tot onderdeel van jouw dagelijkse organisatie. Lees meer
   

 • VCA
  Veilig kunnen werken en veilig willen werken. Het staat voorop in uw organisatie. Goed getrainde vakmensen kennen de gevaren van risicovolle werkzaamheden. Lees meer
   

 • WERKEN ALS BUITENWACHT
  "Ik heb veel inzicht gekregen in de gevaren, vereiste werkvergunningen en werkzaamheden. Zonder buitenwacht geen veilige werkzaamheden in een besloten ruimte. Lees meer

Terug naar de startpagina